NRK Meny
Normal

– Arkiv-rapport er godt nytt for Tynset

Den 70 siders lange KS2-rapporten om arkivutbyggingen på Tynset er nå klar. Den slår fast at det ikke er noe annet alternativ enn å bygge på Tynset, ordføreren er optimist etter å ha lest rapporten.

Bersvend Salbu

Tynset-ordfører Bersvend Salbu mener KS2 rapporten styrker en arkiv-utbygging på Tynset.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Det har vært noen spennende måneder for Tynset etter at den nye regjeringa bestemte seg for å trekke tilbake 75 millioner kroner som var gitt i startkapital fra den forrige regjeringa.

Årsaken var at de ønsket å se KS2-rapporten før de bestemmer seg for om de vil bevilge penger til prosjektet. KS2-rapporten er en kvalitetssikring av prosessen.

Rapporten har endelig blitt offentliggjort. Og den gir gode nyheter for Tynset, mener ordfører i Tynset, Bersvend Salbu.

– Jeg tror dette er en god rapport for arkiv-prosjektet. Den slår fast at det skal ligge på Tynset. Det er jo det dem som har laget rapporten har tatt utgangspunktet i, så det er ingen svekkelse av det vi skal ha på Tynset, sier Salbu.

Fra jubel til sinne

Det ble i 2009 bestemt at et nytt helsearkiv på Tynset. I 2011 ble det klart at Arkivverkets sentraldepot også skulle legges hit. Til sammen er det snakk om cirka 80 arbeidsplasser. Byggestart ble satt til januar 2014 med driftsstart i 2015.

I september i fjor kom daværende utdanningsminister Kristin Halvorsen på besøk til Tynset med 75 millioner kroner i sekken til byggestart.

SE VIDEO: Første symbolske spadetak i september:

Regjeringen vil bevilge 75 millioner kroner som en startbevilgning til helsearkivet på Tynset neste år. Totalt vil arkviet koste mellom 700 og 800 millioner kroner.

Så kom regjeringsskiftet, og i november kom sjokkbeskjeden som fikk ordfører Salbu til å tenne på alle plugger.

Den nye regjeringa trakk tilbake de 75 millionene. De mente at saken ikke var godt nok utredet, og ønsket å se KS2-rapporten om prosjektet før de bestemte seg for hva som skjer videre.

Salbu har i et brev til hedmarkspolitikerne på Stortinget satt fram to krav som de forventer de får oppfylt: at arkivprosjektet havner på statsbudsjettet og får oppstartsmidler, og at det settes av penger til oppstart av arkivutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Legger opp til byggestart i 2015

Og den endelige KS2 rapporten er endelig klar, og den slår fast at det ikke er noe alternativ til Tynset for å bygge et nytt helsearkiv.

Og selv om rapporten foreslår å kutte noe av arealene som er utredet og andre forslag til innsparing, så ser ikke ordfører Salbu noe negativt i det. Han mener de kan være med på å gi en bedre løsning for bygget.

– Grundigere vurderinger på kostnadseffektivitet og tomt og så videre er med på å styrke realiseringen av prosjektet på Tynset, sier Salbu.

Det legges opp til to byggetrinn i rapporten, med 83 000 hyllemeter i første byggetrinn, og 150 000 hyllemeter i det andre. Ordføreren mener derfor byggingen derfor bør komme i gang i løpet av 2015,

Nå som rapporten har blitt offentliggjort håper Salbu at det vil bety at regjeringen vil legge penger tilbake på bordet i løpet av kort tid.

Kulturdepartementet som er et av departementene som har bestilt rapporten vil foreløpig ikke kommentere den. De har nettopp fått rapporten, og ønsker å bruke tid på å gå igjennom den, er beskjeden fra dem.

Tegning av helsearkivet på Tynset

Forlag til hvordan helsearkivet på Tynset kan bli seende ut.

Foto: Statsbygg. Arkitekt: Lusparken arkitekter AS