NRK Meny
Normal

Anundsen: – Vi ser det er krevende å drive et politidistrikt

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sa han er klar over at økonomien er anstreng i flere av landets politidistrikt. Men statsråden kan ikke love økte bevilgninger.

Johan Martin Welhaven og Anders Anundsen

VIKTIG Å OPPSØKE POLITIET: – det er viktig for meg å få et innblikk av hvordan politihverdagen i Norge faktisk er før beslutninger skal tas, forklarer statsråd Anders Anundsen. I dag ble han tatt imot på Gjøvik av politimester i Vestoppland, Johan Martin Welhaven.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen reiser i disse dager rundt på besøk i politidistriktene rundt omkring i landet for å få et innblikk i hvordan hverdagen til politiet faktisk fortoner seg.

I dag gikk reisen gjennom politidistriktene i Oppland, og på Gjøvik hadde statsråden et møte med politimesteren og tillitsvalgte for politiet i Vestoppland.

Politimester Johan Martin Wergeland påpekte at økonomien er en av hovedutfordringene for politidistriktet. Men statsråden kunne ikke love at det vil gis større bevilgninger.

– Jeg ser at Vestoppland og også andre politidistrikter har en anstrengt økonomi, det er krevende å drive politidistriktet. Det er vi i regjeringen klar over, og det tar vi oss med i vårt videre arbeid, forklarte Anundsen.

– Vi ønsker å bli sterkere

Statsråden påpekte at politiet i Vestoppland har fått ni nye stillinger etter 22. juli-terroren for å sikre beredskapen.

– Det er en viktig og stor styrking av budsjettet i Vestoppland. Så er det viktig at politimesteren sikrer at ressurser brukes riktig på politiarbeidet, sa Anundsen.

Men politimesteren i Vestoppland sier en av hovedutfordringene for politidistriktet allikevel er å ha tilstrekkelige ressurser for å sikre en god beredskap i hverdagen.

– Her har vi sett en positiv utvikling, men vi ønsker å bli sterkere, fortalte Welhaven.

Anders Anundsen og Johan Martin Welhaven

MANGLER POLITIJURISTER: Mangel på politijurister er en av utfordringene for politiet i Vestoppland. Anundsen lovet at regjeringen skal se på hva de kan bidra med for å gjøre yrket mer attraktivt.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Gjennomtrekk av politijurister

Den andre hovedutfordringen for politiet i Vestoppland er gjennomtrekken av politijurister ifølge Welhaven.

Bare i løpet denne våren sa hele tre politijurister opp sin stilling her. Mangelen på politijurister fører til at det tar lengre tid å behandle straffesaker.

Anundsen sier arbeidspresset på politijurister er stort i mange politidistrikter.

– Det kan handle om organisering, oppgaveløsing og ressurser, også er det politimesterens oppgave å bruke de ressursene på best mulig måte, påpekte Anundsen.

Men statsråden forsikret om regjeringen skal se på hva den kan bidra med for å minske gjennomtrekken av politijurister.

Begeistret over forebyggingsarbeid

Men det var ikke bare økonomien som var i fokus under dagens møte på politihuset på Gjøvik. Politiet i Vestoppland fortalte også hvordan de jobber systematisk med ungdom som er bosatt i Gjøvik og kommunene rundt for å forebygge kriminalitet.

Forbygningsgruppa har kontakt med skoler og ungdomsmiljøer for å skape et nettverk og for å være tilgjengelig for ungdom som har behov for råd og veiledning eller også hjelp fra politiet.

Og Justis- og beredskapsministeren var imponert over innsatsen politiet i Vestoppland gjør overfor ungdommen.

– Jeg lar meg begeistre av det engasjementet som finnes i den forebyggende enheten her. De viser en entusiasme som jeg mener mange kan lære av, sa Anundsen.

Etterlyste svar på politireform

Selv om den kommende politireformen ikke stod øverst på agendaen under dagens møte på Gjøvik, så håper Welhaven at de nødvendige politiske beslutningene om hvordan denne skal settes ut i livet blir tatt så raskt det lar seg gjøre.

Og for politimesteren i Vestoppland er det ikke geografien som er det viktigste elementet i den kommende reformen.

– Det er å sikre politiets videre arbeid som er det viktigste, ikke nødvendigvis hvor man er lokalisert, avsluttet Welhaven.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND