NRK Meny
Normal

Måtte avlive 18 griser med liggesår

Mattilsynet fant i fjor 18 griser med så alvorlige sår at de måtte avlives. Leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki, sier næringa har fokus på å få ned antall purker med bogsår.

Bogsår på purke

Mattilsynet fant ut at hver fjerde purkebesetning har avvik fra regelverket når det gjelder dyrevelferd og bogsår hos svin. Purka på bildet med et stort bogsår.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet førte i fjor tilsyn med dyrevelferd og bogsår hos svin i Hedmark og Oppland. Målet med tilsynet har vært å se på utbredelsen av alvorlige bogsår på purker.

Måtte avlive griser

De fant ut at hver fjerde purkebesetning har avvik fra regelverket når det gjelder dyrevelferd og bogsår hos svin.

– I seks svinebesetninger var bogsårene så alvorlige at totalt 18 griser ble avlivet eller sendt til slakting. I ni svinebesetninger ga vi blant annet pålegg om økt innsats på forebyggende tiltak mot bogsår, bruk av strø, rotemateriale og grovfôr, samt størrelse på bingene, sier seniorinspektør i Mattilsynet, Tor-Egil Furu.

Einar Myki

Leder i Hedmark Bondelag, Einar Myki, sier næringa tar bogsår på purker på alvor.

Foto: Hedmark Bondelag

Bogsår er et alvorlig dyrevelferdsproblem som rammer purker med smågriser. Problemet oppstår mot slutten av die-perioden. Årsaken kan være blant annet mangelfull tilpassing av fôring, hardt underlag, vonde bein og for lite bruk av strø.

– Ikke bra

Leder i Hedmark Bondelag liker ikke at det er avvik hos hver fjerde purkebesetning.

– Jeg er ikke glad for at det er dokumentert at vi har så store avvik. Bogsår er et problem i næringa, og det er viktig at næringa har fokus på det og setter inn tiltak. Næringa sammen med Norsvin og veterinærene tar dette alvorlig, sier bondelagsleder Einar Myki.

Mattilsynet synes det er alvorlig at de har påvist brudd på regelverket i større eller mindre grad hos 25 av de kontrollerte besetningene.

– Vi forventer at vår veiledning om regelverk og forebyggende tiltak under disse tilsynene får positiv betydning for det framtidige arbeidet med utfordringer rundt bogsår og dyrevelferd generelt for griser, sier Furu.

Myki sier næringa jobber for å få ned tallene på bogsår, og tror også at antall dyr som er rammet er på vei ned.

I hver fjerde grisebesetning som ble undersøkt i Hedmark og Oppland i fjor ble det oppdaget liggesår hos purker.