NRK Meny
Normal

– Hvilken behandling får vi hvis Solås legges ned?

Pasienter på rehabiliteringssenteret Solås på Gjøvik er bekymret for at de kan risikere å bli stående uten et godt behandlingstilbud i framtida hvis senteret legges ned.

Ergoterapeut Anita Fjellheim og pasient Ingolf Bones demonstrerer gå-rullestol

SKREMT OG REDD: MS-pasient Ingolf Bones sier han ble både skremt og redd når han hørte forlaget om å legge ned Solås. Ergoterapeut Anita Fjellheim hjelper han med å strekke seg ut ved hjel av en spesiell rullestol.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Ingolf Bones fra Ringebu er i disse dager inne for sitt fjerde behandlingsopphold på Fysikalsk medisin og rehabilitering Gjøvik, eller bedre kjent som Solås.

Han har grunndiagnosen Multippel Sklerose (MS), men han har også tilleggssykdommer som gjør at han har behov for rehabilitering på Solås for å styrkes slik at han kan klare seg i hverdagen på en noenlunde god måte.

Forrige fredag la en arbeidsgruppe fram et forslag til omorganisering av somatikken i Sykehuset Innlandet i påvente av en ny sykehusstruktur i 2025. Gruppa foreslår å legge ned tilbudet på Gjøvik for å samlokalisere rehabilitering på Ottestad på Hedmark.

Men i rapporten fra arbeidsgruppa kommer det frem at en samlokalisering av rehabilitering forutsetter en vesentlig reduksjon av antallet sengeplasser.

– Jeg lurer på hva i all hverken det er denne arbeidsgruppa holder på med. Hvis vi ikke skal få beholde tilbudet som eksisterer her, hva slags alternativ får vi da, under Bones.

Aksjonerer for å beholde Solås på Facebook:

Ingolf Bones har diagnosen ME og er inne på rehabiliteringsopphold på Solås rehabiliteringssenter på Gjøvik. Han har tatt i bruk Facebook for å hindre at senteret nedlegges.

AKSJONERER PÅ FACEBOOK: Når Ingolf Bones fikk høre forslaget om å legge ned Solås bestemte han seg for å opprette en aksjonsgruppe på Facebook.

– Hva bli alternativet?

De siste årene har de ansatte ved Solås spesialisert seg på å behandle pasienter med sykdommer og skader i hjernen og sentralnervesystemet, fra hjerneslag til kroniske lidelser som Parkinsons sykdom, MS og ALS.

I rapporten fra faggruppa nevnes det at rehabiliteringssentrene på Gjøvik og Ottestad skårer høyt i brukerundersøkelser i forhold til lignende tilbud i Helse Sør-Øst. Og Bones sier han er svært fornøyd med behandlingen han får på Solås.

– Siden det bare er 15 sengeplasser her så blir man godt kjent med både andre pasienter og de ansatte, og det betyr så utrolig mye, forklarer Bones.

Arbeidsgruppa skriver i rapporten at de baserer seg på nasjonale føringer om at behandling i større grad skal tilbys som dagtilbud. I henhold til samhandlingsreformen skal også kommunene overta mer av ansvaret for rehabilitering.

Bones er redd for at det betyr at pasienter som han kan risikere å få et dårligere behandlingstilbud i fremtiden.

– Denne samhandlingsreformen, hvor jeg skal søke rehabilitering i min egen kommune, fungerer ikke. Den er ikke på plass, kommunen har ikke penger. Og det er skremmende hvis tilbudet på Solås i tillegg forsvinner.

Nina Elje Revling og Odd Evensen i dagligstua på Solås

UROLIGE FOR FRAMTIDEN: Hjelpepleier Nina Evje Revling og tidligere pasient Ole Evensen er bekymret for rehabiliteringstilbudet i Innlandet hvis Solås legges ned.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Hvor skal de gjøre av pasientene?

Odd Evensen fra Gjøvik er pasientvenn på Solås to ettermiddager i uka. Her snakker han pasientene og bidrar til å skape hygge. Han har selv fått behandling på Solås etter han fikk diagnosen Parkinsons sykdom, og knapt nok kunne gå.

– I tillegg til behandling fikk jeg oppfølging på alt man kan tenke seg. De ansatte tok seg tid til gode og fortrolige samtaler. Det er en plass som er helt unik, sier Evensen.

Han sier han reagerte med vantro når han fikk høre forslaget om å legge ned tilbudet på Solås.

– Den arbeidsgruppa må komme på banen og fortelle hva de har tenkt å tilby pasientene her på Solås, hvis man ikke skal kunne ta imot flere på Ottestad. De fleste kan jo ikke engang gå, understreker Evensen.

Han mener forslaget til omorganisering av somatikken i Sykehuset Innlandet minner mer om et forslag til innsparing enn å sikre faglig kvalitet.

Skal utrede forslaget grundig

Divisjonsdirektør for Habilitering og Rehabilitering i Sykehuset Innlandet, Astrid Millum, sier hun forstår at pasientene på Solås er urolige. Men hun sier alle skal være trygge på at de får den behandlingen de har krav på innenfor spesialhelsetjenesten.

– Men vi skal også vurdere om dagtilbud og polikliniske tilbud kan passe for noen. Vi skal også se på hva som kan gis av rehabilitering ute i kommunene jamfør samhandlingsreformen, forklarer Millum

– Pasientene vi har snakket med frykter at hjemkommunenes økonomi og kompetanse kan føre til at de vil få et dårligere tilbud. Kan du garantere at det ikke blir slik?

– Vi skal fortsatt ta ansvar for den spesialiserte rehabiliteringen som skal skje innenfor Sykehuset Innlandet i samme omfang som vi har i dag. Det har vi også klare retningslinjer for, sier Millum.

Divisjonsdirektøren understreket at ingenting er bestemt med tanke på forlaget fra arbeidsgruppa. I morgen skal forslaget tas opp på styremøtet i Sykehuset Innlandet før det eventuelt blir videre utredet.

– I den videre utredningen må vi se på om forlaget som arbeidsgruppa har kommet med i det hele tatt er gjennomførbart i praksis.

Solås rehabiliteringssenter selve bygget
Foto: Monica Rikoll / NRK