– Historisk vedtak

Fylkestingene i Hedmark og Oppland har gjort vedtak om å gå inn for et nytt storsykehus i Mjøsområdet.

Njål Føsker, fylkesrådsleder i Hedmark

– Historisk sykehusvedtak i Innlandet, sier fylkesrådsleder i Hedmark, Njål Føsker, om at fylkestingene i Hedmark og Oppland går inn for storsykehus.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fylkesrådsleder i Hedmark, Njål Føsker, sier at dette er et historisk vedtak.

– Jeg er både glad og overraska over at flertallet ble så stort, men det tyder på at fylkestinget i Hedmark var rede til å ta en modig beslutning i dag. Når fylkestinget i Oppland også tar den samme beslutningen, tror jeg at det blir slik, sier Føsker.

Dette gir et klart signal til styret i Sykehuset Innlandet (SI), som skal gjøre sitt endelige vedtak den 22. juni. Til syvende og sist er det de som bestemmer sykehussaken.

Fylkesrådslederen i Hedmark er tydelig på at han mener at når man har sagt A, så må man si B. Han er utålmodig etter å komme i gang.

– Vi ønsker at mellomfasen kal bli så kort som mulig. Nå er det opp til styrene i SI og Helse Sør/Øst å gjøre et raskt vedtak, sier Føsker.

Stemte imot

Men ikke alle var enig i vedtaket. Oppland V og Frp, Hedmark Sp og deler av Høyre stemte imot storsykehus. Eivind Brenna fra Oppland Venstre var en av dem som tapte avstemningen i dag, han mener vedtaket er et feilgrep.

– Jeg frykter at det er urealistisk med et storsykehus, fordi vi må ha et sykehus i Oppland. Det er også rimelig at man har et sykehus i de folkerike områdene i Hedmark. Derfor må vi ha to sykehus, og da burde vi gått inn for det med det samme, sier Brenna.

Eivind Brenna, Oppland Venstre

Eivind Brenna, Oppland Venstre stemte imot storsykehus.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Brenna mener at reiseavstanden er viktig

– De som skal inn på sykehusene ønsker å ha så kort reiseveg som mulig. Vi har hatt kontakt med mange leger og andre som sier at «smått er godt». Nærheten sørger også for god kommunikasjon med kommunene, argumenterer Brenna.

Viktig samarbeid

Direktør for Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree, sier at samarbeidet mellom fylkeskommunene, kommunene og sykehuset er svært viktig.

– Vi må finne en løsning som blir akseptert og forstått i hele samfunnet. Etter samhandlingsreformen har også kommunene fått et større ansvar og da må samarbeidet fungere, sier Lang-Ree.

Direktøren forteller at det nå skal fattes et vedtak rundt scenario, det skjer 22. juni. Mye tyder på at det blir tilslutning til scenario 3, som betyr et felles storsykehus.

Kvalitetssikre

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Lang-Ree sier at de etter vedtaket skal inn i en planprosess, som vil gå i flere faser.

– Men mye av jobbinga innebærer å kvalitetssikre det vedtaket som gjøres den 22. juni. Vi kommer til å bruke god tid på det og har fortsatt mulighet til å snu, sier Lang-Ree.

Sykehusdirektøren synes lokaliseringsdebatten har vært rolig.

– Det er sagt at det må ligge på et kommunikasjonspunkt, som ligger nær fylkesgrensa, og da er det Mjøsbrua som utmerker seg. Jeg synes politikerne så langt har diskutert helsepolitikk og ikke geografi, sier Lang-Ree.