NRK Meny
Normal

– Hele grenda blir rasert

VINGNES (NRK): Ny E6 gjennom Lillehammer splitter befolkningen. Lena Hauklien er redd for huset sitt.

E6-krangel

OPPRØRT: Lena Hauklien håper Vegvesenet hører på befolkningen før de begynner byggingen.

Foto: Geir Olav Slåen

Organisasjoner for næringsliv og reiseliv vil at nye E6 skal følge veitraseen som den gjør i dag, på østsida av Lågen/Mjøsa, mens bo-interesser går sammen om å få ny E6 i tunnel på vestsida med tunnelstart sør for Øyresvika.

Lena Hauklien, beboer i Øyresvika på Vingnes er bekymret for at tunnelen blir bygget fra Riselandet, som Vegvesenet helst vil.

– Mange hus vil bli borte. Det blir et stort krater på 700 meter og en høy mur på 27 meter, så hele grenda blir rasert.

Hun og naboene mener løsningen er enkel.

– Vi må ha inngang i sør for Øyresvika med lang tunnel. Da kan vi beholde nåværende E6 med lokal innkjørsel inn til Lillehammer, sier hun.

Føler seg ikke hørt

Hun er ikke imponert over Vegvesenet i denne saken.

– Det er ingen kommunikasjon. Opplevelsen er at vi har blitt overkjørt. Vi får ikke diskutert med Politikerne heller. De har lagt seg på ryggen og venter på Vegvesenet.

Hun mener vest-alternativet også er det beste for Lillehammer som by.

– Næringslivet og handelsstanden vil ha tilførsel av biler via gamle E6. De som allerede har bestemt seg for at de vil innom Lillehammer vil fortsatt kunne det.

E6-krangel

ØST ER BEST: Geir Bjørke er helt sikker på at øst-alternativet er best for Lillehammer som by.

Foto: Geir Olav Slåen

– Østsiden er best for byen

Organisasjoner for næringsliv og reiseliv er uenige. De mener den vestlige ruta vil ødelegge for Lillehammer.

– Statens Vegvesen vil ha det raskest og billigst forbi Lillehammer, da er vest best. Men det kommer andre verdiskapninger inn lokalt som kommunen må vektlegge, og da mener vi øst er best, sier Geir Bjørke, styreleder i Lillehammer Næringsforum.

– Hadde det ikke vært bedre å få langtransporten og den støyen vekk fra byen?

– Jo, men sett i forhold til byutvikling, handelslekkasjer og trygge arbeidsplasser så mener vi at øst er best, sier han.

Vegvesenet har varslet innsigelser om kommunestyret går for øst-alternativet.

Bjørn Hjelmstad

VEST ER BEST: Bjørn Hjelmstad er klar på at vest-alternativet med kort tunnel er det beste, men ingenting er avgjort.

Foto: Erlend Moe / NRK

Vegvesenet vil ha billigst mulig

Bjørn Hjelmstad, sjef for prosjektet i Statens vegvesen er klar på at vest-alternativet med tunnel fra Riselandet er det beste alternativet.

– Det harmonerer best med den bestillingen vi har. Vi skal utvikle E6 som en del av det overordna veinettet i Norge tilpasset en fartsgrense på 110 km/t. Vestsida er også vesentlig billigere.

Han er ikke sikker på at vest-talternativet vil ramme Lillehammer som by.

– Vi har ikke noen klar konklusjon på at øst-alternativet er best for nærings- og handelsvirksomheten i Lillehammer.

Kan fortsatt bli endringer

For å få tunnelen lengre sør som blant annet Hauklien vil kommer kostnaden opp 300 millioner kroner. Det er fortsatt en mulighet sier Hjelmstad.

– Ja den vurderinga skal vi ta når vi får det store bildet om hva folk rundt oss tenker.