NRK Meny
Normal

Du kan stemme for eller imot homofilt ekteskap

Biskop Solveig Fiske ber innstendig folk om å engasjere seg før kirkevalget i høst. Folkets avstemning vil kunne påvirke om homofile vil få lov til å gifte seg i kirken.

Kirkevalg

Til høsten er det kirkevalg i Norge, som avholdes samtidig som det politiske lokalvalget. Her legger Linn Amalie Ødegård sin stemmeseddel i valgurnen ved et tidligere valg.

Foto: Vidar Kristensen

Skal homofile få lov til å gifte seg i kirken? Spørsmålet er omstridt, og til høsten kan folk være med og bestemme nettopp det.

I høst er det nemlig kirkevalg, som avholdes samtidig som det politiske lokalvalget (kommunestyre- og fylkestingsvalg). Kirkevalget består av valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet, som er «kirkens storting».

For første gang er det anledning til å stille alternative lister. Biskop i Hamar bispedømme Solveig Fiske ber folk om å engasjere seg, siden det skal tas mange viktige veivalg på Kirkemøtet i årene som kommer.

– Det er faktisk avgjørende for folkekirkas framtid at folk engasjerer seg nå. Vi trenger rådsmedlemmer som vil tale kirkens sak på en god og tydelig måte, sier biskopen.

Biskop Solveig Fiske

Biskop i Hamar bispedømme Solveig Fiske mener det er svært viktig at folk engasjerer seg, og stemmer ved kirkevalget 2015. Hun mener kirken står foran flere svært viktige veivalg.

Foto: LTB

Offentliggjøres 1. mars

Menighetsrådenes nominasjonskomité til bispedømmerådsvalget arbeider nå med å fremme sin liste, og listen offentliggjøres 1. mars.

Utover det kan altså nå hvem som helst av kirkens medlemmer ta initiativ til å stille alternative lister.

Medlemmene i bispedømmerådet deltar også på Kirkemøtet. Saken om homofile skulle få gifte seg i kirke var én av de viktige sakene på Kirkemøtet i 2014, og forslaget ble nedstemt med knappest mulig margin.

I neste valgperiode vil Kirkemøtet ta flere avgjørende veivalg for kirken. Det skal på nytt stemmes om homofile skal få gifte seg i kirken, og man skal finne frem til hvordan kirken skal utvikle seg nå som den skal styre seg selv, og hvordan den skal møte samfunnets behov.

Har begynt mobilisering

Noen grupperinger har allerede begynt mobiliseringen før valget. Deriblant er Åpen folkekirke, som har som hjertesak at homofile skal få gifte seg i kirka.

Sevat Lappegard, prost i Elverum, er en av forkjemperne for Åpen folkekirke. Han er veldig klar på at homofile skal få velge kirka til sin vielse.

– Homofile eller heterofile, det spiller ingen rolle i kirkelig sammenheng og ikke i Guds øyne heller, slik at her skal det være like rettigheter for alle. Det betyr at vi ønsker at homofile også skal kunne gifte seg i kirka, har han tidligere uttalt til NRK.

Øyvind Benestad

Øyvind Benestad i Levende folkegruppe er sterkt imot at homofile skal få gifte seg i kirken, og mener at bibelen er soleklar på området.

Foto: Thomas Sommerset/NRK Sørlandet

– Bibelen er soleklar

Øyvind Benestad i organisasjonen Levende folkekirke er imidlertid sterkt uenig. Han lover hard motstand mot den nye kirkeorganisasjonen som vil ha omkamp om homofiles rett til å gifte seg i kirka

– Ekteskapet er for mann og kvinne. Det er Bibelen soleklar på, mener Benestad.

Og legger til:

– Dette er ikke bare snakk om en seremoni i kirka. Det er snakk om en helt ny teologi som får konsekvenser, fra søndagsskole og konfirmantundervisning til forkynnelse og sjelesorg.

Hva som blir utfallet av denne og andre avstemninger kan altså vanlige nordmenn være med på å bestemme ved å delta i kirkevalget 2015.

For mer informasjon om valget, se her.