– Saker med uriktige regninger er et økende problem

Mandag må ekteparet Stuan fra Løten møte i retten tiltalt for medvirkning til skatteunndragelse. Saker der firmaer bruker uriktige fakturaer er et økende problem, ifølge Skatt Øst.

Jan-Egil Kristiansen

Skattekrimleder i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen, sier det er krevende for Skatteetaten å avsløre firmaer som bruker uriktige fakturaer.

Foto: Skatteetaten

Ivar Stuan og Kari Helgestad Stuan er tiltalt for bevisst å ha skrevet ut uriktige fakturaer for å oppnå skatte- eller momsfordeler for kunder.

Mandag morgen må de møte i Hedmarken tingrett til en rettssak det er satt av tre uker til.

270 fakturaer for 13 millioner

Ifølge tiltalene dreier det seg om 270 fakturaer for til sammen 13 millioner kroner til totalt 98 kunder.

Fakturaene skal ha blitt skrevet ut i tidsrommet fra januar 2004 til april 2008 i eventselskapet Sponsorlink, ifølge tiltalene. Fakturaene innhold opplysninger som ga mottakeren uriktige skattemessige fordeler, mener påtalemyndigheten. Kona, som var økonomisjef i Sponsorlink, er tiltalt på flere punkter enn Ivar Stuan.

Hun er blant annet tiltalt for å skrevet ut to fiktive fakturaer på til sammen 227 500 kroner til et firma på Hedmarken. Pengene hun mottok overførte hun til en konto som en av de ansatte i det aktuelle firmaet regelmessig belastet privat, ifølge tiltalen.

Hun er også tiltalt for ikke å ha betalt arbeidsgiveravgift for til sammen 22 personer.

Men det er punktet som omhandler medvirkning til skatteunndragelse som påtalemyndigheten ser på som mest alvorlig.

– Vi anser denne saken som veldig stor og veldig alvorlig. Tapt skatt for Staten over disse årene er betydelige millioner kroner. Det har også vært liten oppdagelsesrisiko, sier aktor i saken, politiadvokat Richard Røed.

– Økende problem

Saker der firmaer skriver uriktige fakturaer for å oppnå skattelette er et økende problem, ifølge Skatteetaten.

– Vi ser i mange saker, og vi mener at det er et voksende problem, at det benyttes uriktige dokumenter for å få urettmessige skatte- eller momsfradrag som gjør at ikke ansatte blir skattlagt når private reiser kamufleres som for eksempel seminar. Dette er et stort problem for oss, sier skattekrimsjef i Skatt øst, Jan-Egil Kristiansen.

Rettssaken mot ekteparet Stuan er den andre saken i løpet av kort tid som kommer opp i Hedmark der medvirkning til skatteunndragelse er et tema.

Richard Røed

Aktor i saken er politiadvokat Richard Røed.

Foto: Frode Meskau / NRK

I september i fjor ble en mann fra Hedmarken dømt for å ha hjulpet fem foretak med å unndra skatt og moms ved å skrive ut 26 fiktive og uriktige fakturaer for cirka 4,5 millioner kroner.

Mannen ble også dømt for blant annet ha hjulpet to personer med skatteunndragelse ved å la dem bruke hans bankkonto.

Han ble dømt til 2 år og 6 måneders fengsel, der 1 år og 3 måneder ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han la alle kortene på bordet, og fikk dermed noe strafferabatt.

– Kamuflerer reiser

Skattekrimsjef Kristiansen ønsker ikke å kommentere saken som skal gå mot ekteparet Stuan i Hedmarken tingrett, men sier på et generelt grunnlag at slike saker er vanskelige.

– Vi ser at man kamuflerer fradragsposter eller reiser som fagseminarer. Vi har i byggebransjen et problem med at man lager firmaer som fiktivt sender fakturaer. Det er et kjempeproblem som vi har jobbet med i flere år. Dette er spesielt utbredt i byggebransjen, men også i renholdsbransjen og nå også i andre bransjer.

Kristiansen sier at Skatteetaten også i mange år har kontrollert reiser til sportsarrangementer, der reisen kamufleres i dekning av å være fagseminarer eller andre arrangementer som ser ut som jobb- eller fagreiser.

Ifølge tiltalen mot ekteparet Stuan skal de ha skrevet ut fakturaer til firmaer der det står at de har sendt dem på kurs, noe som ofte gir fradragsrett i ligningen til selskapene.

– Men hvis det er slik at de ikke egentlig har vært på et kurs, men har vært på et idrettsarrangement, så har de ikke rett på fradrag for den turen. Skriver de da at de er på kurs, så får de et fradrag som er uriktig, sier aktor i saken, politiadvokat Richard Røed, som mener at dette er gjort bevisst fra de tiltaltes side.

Ivar Stuan

Ivar Stuan og kona har ventet i fem år på at politiets etterforskning skulle bli ferdig. – Det har vært tøft, sier Stuan.

Foto: NRK

Noe Stuan avviser. Han sier at det kan hende det er feil i fakturaene, men da har de ikke visst at det var feil.

– Vi har etter vår fatteevne gjort så godt vi kunne. Vi har brukt rådgivere i form av økonomer, revisorer og også spurt skattemyndigheten hvordan vi skal gjøre dette riktig. Vi har ikke skjønt at vi har gjort noe galt, sier Ivar Stuan.

– Vanskelige saker å avsløre

Saker som dette er vanskelig å etterforske for Skatteetaten. De må gå igjennom regnskapet til dem som har sendt fakturaene, og deretter gå under det igjen for å se om firmaet i virkelighet har levert noe annet enn det som står i fakturaene.

I utgangspunktet skal Skatteetaten kunne stole på fakturaene og billagene som ligger i regnskapet, forklarer skattekrimleder Kristiansen.

– Når vi ikke finner spor av feil i de fakturaene, og vi må gå til andre parter for å finne hva som reelt har skjedd så blir den jobben tung. Dette er en utvikling vi ser på med stor bekymring. Omfanget er stort, og skatteunndragelsene kan bli veldig store om det brer om seg, sier Kristiansen.

– Hvor utbredt er det med uriktige og fiktive fakturaer?

– I byggebransjen er det svært utbredt med fiktive fakturaer. Der har vi avslørt mange saker. Dette foregår i mye større utstrekning enn det vi har klart å avdekke, fordi det er krevende å avdekke det. Og for å vinne fram må vi ofte ha politiet med oss for å klare å finne bevisene.

Konkurransefordel

Kristiansen mener at firmaene som er villig til å endre fakturaene for sine kunder får en fordel.

Hamar tinghus

Det er satt av tre uker til rettssaken i Hedmarken tingrett.

Foto: Linda Vespestad

– De får en konkurransefordel framfor dem som sier nei. Da vil en del kunder kunne gå til de firmaene som sier ja, og så får de salg som andre ikke vil få. Det er en utvikling vi ser på med stor bekymring, hvis det brer om seg.

Stuan mener de ikke har hatt noen fordeler ved at fakturaene skal være utskrevet feil.

– Vi har hatt en gjennomgang av fakturaene som de hevder er feil, og det er to–tre kunder som er igjen av de kundene det er snakk om. Det er et mikroskopisk antall, og avkrefter at vi har hatt noe å vinne på dette, sier Stuan.

Avviste tilståelsesdom

I utgangspunktet skulle saken mot ekteparet Stuan gått som tilståelsesdom i desember i fjor. Men dommeren avviste å la de to tilstå uaktsom medvirkning til grov skattesvik.

Dermed ble tiltalen endret fra uaktsom til forsettlig medvirkning. Noe som betyr at påtalemyndigheten mener at de to visste hva de gjorde da de skrev feil opplysninger i fakturaene.

Medvirkning til grovt skattesvik har en strafferamme på seks års fengsel.