Normal

Navarsete: – Et skjebnevalg for folk i distriktene

Høstens valg er et skjebnevalg for folk i distriktene, mener Sp-leder Liv Signe Navarsete. Hun spår irreversible endringer dersom det blir en borgerlig regjering.

Liv Signe Navarsete under Senterpartiets valgkampåpning

Liv Signe Navarsete under Senterpartiets valgkampåpning lørdag.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

– Vi står foran et retningsvalg. Men for enkelte grupper er det noe mer. For alle dem som bor i distriktene, er dette et skjebnevalg, sa Navarsete da Senterpartiet åpnet valgkampinnspurten i Arendal lørdag.

Flere valgforskere spår at Sp vil miste sitt mandat i Hedmark og Oppland etter høstens valg. Og at Høyre for første gang på nesten 100 år vil få flertall i de to fylkene som blir sett på som rødt territorium. Samfunnsforsker Helge Lesjø anser Sps mandat som det minst sikre.

Navarsete har en lang liste av konsekvenser hun mener vil bli resultatet av en borgerlig regjering. Tvungen kommunesammenslåing, kutt i overføringene til mindre kommuner med lav skatteinngang, færre gårdsbruk, avisdød og manglende veibygging i distriktene.

SE VIDEO:

For første gang på nesten 100 år kan de borgerlige partiene få flertall i enten Hedmark eller Oppland, eller begge fylkene, etter høstens valg.

– Ikke skremsler

Sp-leder og kommunalminister Liv Signe Navarsete mener sentraliseringskreftene, som allerede er store, vil skyte ny fart dersom Erna Solberg kommer til makten. Hun avviser at hun farer med skremselspropaganda.

– Husk at det var store demonstrasjoner mot kommuneøkonomien hvert år fra 2003. Høyres egne ordførere deltok. Det er ikke skremsler å ta utgangspunkt i Høyres stortingsdokument, alternative budsjett og politiske program.

– For første gang siden 1995 står opposisjonen samlet om å bruke tvang for å presse gjennom en massiv nedlegging av kommuner. Det blir ikke bare en annen farge på kakepynten med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, sier hun til NTB.

Olemic Thommessen

Høyres toppkandidat i Oppland, Olemic Thommessen kan glede seg til valgnatta, mener flere valgforskere.

Foto: NRK

Navarsete mener distriktsvelgerne må innse at de økonomiske realitetene blir ganske annerledes dersom Senterpartiet skyfles ut av regjeringskontorene.

– I dag har vi en skattefordeling som sørger for at det overføres penger fra rike kommuner til kommuner med lav skatteinngang. Det gjør at alle kommuner kan tilby gode og likeverdige tjenester. Høyre har varslet at de vil reversere denne utjevningen, sier hun.

Tror ikke på KrF

Ifølge Sp vil Høyres politikk medføre at 2,2 milliarder tas fra 373 fattigere kommuner, og gis til en håndfull rikere.

– Tre firedeler vil gå til Oslo, Asker og Bærum. De fortjener også mer penger, men det bør ikke skje på bekostning av befolkningen ellers i landet, mener kommunalministeren.

Navarsete har ingen tro på at KrF, som også har mange velgere i distriktene, vil stagge de mest ytterliggående forslagene til Høyre og Frp.

– KrF satt i regjering med Høyre fra 2001 til 2005. Da endte vi med et minus på 600 millioner kroner for norsk landbruk. Nå har vi en pluss på 3 milliarder kroner, sier hun.

– Velgerne sa klart ifra i 2005 om hva de syntes om KrFs tid i regjering, fortsetter hun.

Stor uenighet

Navarsete mener Høyre og Frp angriper selve pilarene i det norske jordbruket ved å gå løs på prosenttoll, tollvern, samvirketankegangen og selve jordbruksforhandlingene, som de vil flytte til høsten og knytte til den ordinære budsjettprosessen.

– På toppen av dette kutter de milliardbeløp i tilskudd til jordbruket i sine alternative budsjett, sier hun.

Satsingen på samferdsel, som er noe av en valgkampsak for partiene på borgerlig side, fester hun ingen lit til.

– Frp er mot bompenger, Høyre er for. Frp vil ikke følge handlingsregelen, Høyre forutsetter at den skal gjelde. Frp ønsker ikke offentlig-privat samarbeid, Høyre har det som sitt viktigste grep. Senterpartiet har selv ettergått forslagene som Høyre og Frp fremmet til Nasjonal transportplan. Fasiten viser at partiene er uenige om finansieringen av 56 nye, store veiprosjekt.