Ønsker bedre samarbeid innenfor barneidretten

Barn bør ikke «låses» til en type idrett. Å gi dem mestringsfølelse og det å skape samarbeid på tvers av idrettsgrener er viktig, mener utviklingslederen i Hedmark Idrettskrets.

Barneidrett. Illustrasjonsfoto

– Barneidretten kan bli for ensformig og bør ha større fokus på mestring, mener Avle Christen Bjørn.

– Det kan ofte bli litt mini-toppidrett, for ensidig trening over flere år og lite variasjon, sier Avle Christen Bjørn, utviklingsleder i Hedmark Idrettskrets.

Ensidig fokus ikke ideelt

Ungene rekrutteres til ulike idretter nesten før de har begynt på skolen. I takt med at alderen øker, blir også treningsmengden større.

Avle Christen Bjørn

Avle Christen Bjørn

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Etter noen år har de ikke tid til å drive med særlig mye annet enn den idretten de har valgt. Det er helt feil måte å drive på, mener Bjørn.

– Erfaringer fra de virkelig gode idrettsutøverne her i landet er at de har drevet på med mange ulike aktiviteter og fått prøve ut mye forskjellig. De har bestemt ut ifra egen lyst, noe som er en nøkkelfaktor.

Å ha et ensidig fokus på å bli best, er ikke ideelt, i følge Bjørn.

Les også:

– Konkurrerer om utøvere

– Poenget må ikke være at de skal bli gode, det er ikke et mål i seg sjøl. Klarer du å skape en arena med stor aktivitet, mye moro og gir barna en følelese av mestring, vil det på et tidspunkt komme noen som vil satse høyere og som har talent for det.

Få idrettslag satser på basistreninger hvor alle kan være med uansett nivå eller gren de tilhører.

– Det er en faktor at idrettene vil konkurrere om utøverne heller enn å samarbeide seg i mellom og hente impulser fra de andre.