– Diskusjonen kommer for sent

De rødgrønne politikerne frykter at høyere arbedsgiveravgift fører til bedriftsnedleggelser nord i Hedmark og Oppland når ordningen trer i kraft. Diskusjonen kommer for sent, mener Christl Kvam, leder i NHO Innlandet. Hun sier dette måtte legges på bordet for EU når fohandlingene om differnsiert arbeidsgiveravgift pågikk i Brussel i 2012.