NRK Meny
Normal

– Dette var et være eller ikke være

Regjeringen har godkjent oppføringen av nye studentboliger for 120 studenter, på Evenstad i Hedmark. – Avgjørende at vi fikk denne godkjenningen, sier høgskoledirektøren.

Pål Einar Dietricks og Gunnar Gundersen

Pål Einar Dietrichs og Gunnar A. Gundersen skrøt av hverandres innsats for å få flere studentboliger til Evenstad.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Høgskolen i Hedmark fikk i dag rodd i land det som betegnes som en stor seier. Høgskolelektor Pål Einar Dietrichs mener skolen ikke hadde overlevd uten utbyggingen.

– Dette var et være eller ikke være for Evenstad, og det var helt avgjørende at vi fikk denne godkjenningen. Det finnes ikke noe alternativ utleie av boliger i området og for å opprettholde studietilbudet var vi helt avhengige av å få dette på plass, sier Dietrichs til NRK.

– God jobb

Stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen kom med den gode nyheten på vegne av regjeringen. Han var veldig fornøyd med dagens møte på Høyskolen i Hedmark.

– Det er alltid hyggelig å komme med et slikt resultat og høyskolen har gjort en veldig god jobb i forkant. Evenstad er et så spesielt studiested at det var viktig å få løftet det ut av den vanlige behandlingen.

Høyskolen tar kostnaden ved byggingen på sitt eget budsjett som er beregnet til å bli 82,5 millioner kroner.

– Å ha et sted å bo er viktig for alle studenter. Skal vi ha studier på Evenstad må vi kunne tilby studentboliger, fordi det finnes svært få andre alternativer, sier kunnskapsminister Tobjørn Røe Isaksen.

– Unikt studietilbud

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Evenstad er en unik skole i norsk sammenheng.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Høyskoleavdelingen på Evenstad tilbyr studier i anvendt økologi og landbruksfag. Studiestedet har opplevd en sterk økning i søkningen de siste årene, og har i dag rundt 200 studenter. Studietilbudet på Evenstad har røtter tilbake til Skogskolen, som ble opprettet der i 1912.

– Studietilbudet på Evenstad er i dag unikt i Norge. Dette er kunnskap og kompetanse som er viktig for god forvaltning av norsk natur og kulturarv i fremtiden, sier Røe Isaksen.

Hyblene skal bygges av Statsbygg under den statlige kurantordningen. Det er Statsbygg som vil eie hybelbygget, med Høgskolen i Hedmark som leietaker. På sikt er planen at Studentsamskipnaden i Hedmark skal overta driften, i tråd med det som er normalordningen for studentboliger.

– Jeg er glad for at Høgskolen i Hedmark prioriterer egne ressurser til prosjektet. I dette tilfellet var det nødvendig for å få på plass en god løsning for studentene, sier Røe Isaksen.

Kurantordningen er en ordning som benyttes til å gjennomføre mindre statlige byggeprosjekter, hvor husleie og andre driftsutgifter blir dekket innenfor leietakerens ordinære budsjettramme.