– Dette er statlig tyveri

Et forslag om omskolering i stedet for pensjon får operasangere og ballettdansere til å se rødt. Operasanger Eli Kristin Hanssveen mener regjeringen opptrer hensynsløst.

Eli Kristin Hansveen

Eli Kristin Hanssveen er lite fornøyd med endringene i operasangernes pensjonsavtale. Her er hun fra deltagelsen i Stjernekamp i 2013.

Foto: Julia Naglestad / NRK

Regjeringen har foreslått en fullstendig omlegging av pensjonsalderen til ballettdansere og operasangere. I dag når ballettdansere pensjonsalder når de er 41 år og operasangere når de er 52 år. I det nye forslaget vil yrkesgruppene få en etterlønn i tre år som skal brukes til omskolering til andre yrker. Dette vil de få i stedet for dagens pensjonsordning.

Operasanger Eli Kristin Hanssveen liker ikke de foreslåtte endringene fra Kulturdepartementet.

– Dette er statlig tyveri. Det er grovt at pensjonen foreslås tatt fra deg på denne måten, mener hun.

Hun får støtte av Christine Thomassen, nestleder i Musikernes landsforening.

– Disse kunstartene er så spesialiserte at de har behov for å fratre fra det yrkesaktive livet tidlig. Om forslaget blir satt i praksis vil dagens yrkesaktive bli kastet ut i stor usikkerhet med et stort økonomisk tap.

– Må ha et bærekraftig pensjonssystem

Nestleder i næringskomiteen, Gunnar Gundersen, mener kunstnere må tåle pensjonsendringer på lik linje med andre.

Gunnar Gundersen, nestleder i næringskomiteen på Stortinget (H)

Gunnar A. Gundersen mener kunstnerne må innstille seg på pensjonsendringer.

Foto: Johan B. Sættem

– Det er viktig å ha et bærekraftig pensjonssystem. Når folk kan gå av når de er 41, er det åpenbart at de ikke er del av et bærekraftig system. Vi må ha råd til å betale forpliktelsene våre og kan ikke overlate en kjemperegning til fremtidige generasjoner, understreker høyrepolitikeren.

– Vanskelig jobbmarked

Eli Kristin Hanssveen mener det er flere grunner til at operasangere og ballettdansere er avhengige av en tidlig pensjonsalder.

– Hvis alle sitter i stillingene sine til de er 67 år, vil det ikke være arbeidsplasser til noen av dem som er yngre. Dermed mister man foryngelse. Samtidig svikter stemmen og fysikken etter en viss tid.

Omskoleringsforslaget har hun lite til overs for.

– Jeg tror det vil være veldig vanskelig å nå frem i jobbmarkedet som en omskolert operasanger i midten av 50-årene. Da tror jeg de fleste arbeidsgivere til ansette noen som er yngre.

– Vil ha dialog

Statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet opplyser at ny operapensjonslov ikke er sendt på høring enda og sier de vil ha dialog med de berørte parter.

– En lovendringsprosess skiller seg fra forhandlinger i arbeidslivet. Inkludering og innspill fra de berørte er likevel en selvsagt del av prosessen. Departementet arbeider nå med et høringsutkast som vil sendes ut på en bred høringsrunde. Der vil alle berørte få anledning til å bidra med innspill.