NRK Meny
Normal

– Dette er det største som har skjedd Norsvin

Norsvin International AS og nederlandske TOPIGS International fusjoneres til ett felles selskap. Det nye selskapet blir verdens nest største leverandør av svinegenetikk med en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.

Grisekull

Norsk svinegenetikk vil få stor utbredelse på verdensmarkedet, gjennom det nye selskapet Topigs Norsvin.

Foto: Norsvin

– Dette er det største som har skjedd Norsvin. Og jeg vil si at det er den største milepælen i norsk svineavl, sier Olav Eik-Nes, administrerende direktør i Norsvin.

Er etablert i USA

Eik-Nes tror at Norsvin har vært interessante for det nederlandske selskapet blant annet på grunn av at de er godt etablert i USA.

– Vi er et selskap som vokser og tar større markedsandeler i USA. Og når man er godt etablert i USA, er det et signal om at man er et akseptert og anerkjent selskap innenfor utvikling og salg av genetikk.

Perfekt match

Geir Heggheim er styreleder i Norsvin. Han forteller at TOPIGS International og Norsvin er en perfekt match, blant annet fordi begge selskapene har raser og linjer som til sammen er en perfekt kombinasjon.

Norsvin-fusjon

Fusjonen mellom TOPIGS og Norsvin International er en viktig milepæl i norsk husdyravl, forteller administrerende direktør i Norsvin SA, Olav Eik-Nes (t.v.) og styreleder Geir Heggheim.

Foto: Norsvin

– I tillegg er markedsposisjonene komplementære ved at Norsvin bidrar med et solid hjemmemarked i Skandinavia og har en fremtredende posisjon i USA og Baltikum. Mens TOPIGS er store i resten av verden, sier Heggheim.

Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Vught i Nederland, og vil ha rundt 500 ansatte over hele verden.


Sterkt fokus på forskning og utvikling

Topigs Norsvin vil ha et sterkt fokus på forskning og utvikling i svineavlen, og denne aktiviteten alene vil ha et budsjett på om lag 140 millioner kroner.

Selskapene har allerede i flere år hatt et nært samarbeid innen forskning. Styrkingen av samarbeidet gir et enda bedre og mer effektivt avlsarbeid. Ved hjelp av storskala datainnsamling, datatomografering (CT) av råner, globale avlsbesetninger og bruk av genominformasjon i avlsarbeidet, vil den genetiske framgangen akselerere og gi økt verdiskapning i hele verdikjeden.


Større utbredelse for norsk svinegenetikk


Med en produksjon på mer enn 1,55 millioner livspurker og over 8 millioner solgte sæddoser per år, blir Topigs Norsvin en av de største svinegenetikkleverandørene på verdensmarkedet. Hvert år vil det produseres mer enn 90 millioner slaktegris med Topigs Norsvin genetikk.

Topigs Norsvin

Hovedkontoret til Topigs Norsvin ligger i Vught, Nederland.

Foto: Topigs Norsvin

– Sammen med våre nederlandske samarbeidspartnere har vi folkene, produktene, kunnskapen og innovasjonsevnen som kreves på verdensmarkedet. Og gjennom Topigs Norsvin vil vi kunne tilby norsk svinegenetikk til hele verden, sier Eik-Nes.

Han sier at dette er en viktig milepæl i norsk husdyravl.

– Nå vil norske avlere og svineprodusenter få vist omverdenen at norsk landbruk har lyktes stort internasjonalt.