– Det første asylsøkerne møter er en person som skal sjekke ventilasjonsanlegget

STARUM (NRK): Transittmottaksleder reagerer på organiseringen av enslige mindreårige flyktninger. – Ingen kommer hit og spør hvordan beboerne faktisk har det, sier han.

Mottaksleder Tor Arne Hauge og tolk/ansatt Merhawit Kidane Weiday, opprinnelig Eritrea. 15-årig gutt

STERKE HISTORIER: Mottaksleder Tor Arne Hauge og tolk/ansatt Merhawit Kidane Weiday, opprinnelig Eritrea, opplever at ungdommene som kommer til mottaket har opplevd forferdelige ting og at de har vært på flukt lenge. Foran bordet sitter en 15-årig gutt fra Etiopia.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Mange av dem kommer med fryktelige opplevelser i bagasjen. Vi som jobber her prøver å hjelpe og vise omsorg så godt vi kan, sier mottaksleder på Starum, Tor Arne Hauge.

Han har nylig tatt i mot 60 nye, enslige mindreårige asylsøkere, fra Eritrea, Etiopia og Syria.

– Det som er tankevekkende for meg som mottaksleder, far og ikke minst norsk statsborger, er at når vi tar i mot 60 barn fra hele verden som har vært på flukt fra fire til tolv måneder rundt omkring i verden, blir møtt av en person som skal sjekke om inneklimaet er tilfredsstillende, forklarer han.

– Det kommer ingen hit som spør hvordan guttene har det

Han forklarer at de stusser på orgasieringen, og at det er helt andre yrkesgrupper enn psykologer og pyskiatere som kommer til mottaket.

– De første som kommer jobber gjerne med det fysiske miljøet. De skal se etter mugg, inneklima, om ventilasjonen er tilfredsstillende og så videre. Eller el-tilsynet skal sjekke om elektriske ledninger er i orden, forklarer Hauge.

Han understreker at alle disse sjekkpunktene er viktige, og at menneskene som utfører dem gjør jobben sin.

– Men det kommer egentlig ingen hit som spør hvordan det står til oppe i hodet til disse guttene. Heller ikke vi som personale får noen veiledning på hvordan vi skal snakke med guttene om alt de har opplevd, sier mottakslederen.

– De som kommer hit har gjerne opplevd katastrofer som Utøya både en og to ganger, det er min store bekymring. Noen som kan dette med behandling av traumer bedre enn oss, bør ta ansvaret sier han.

– De ansatte får kurs

Siv Kjelstrup

MENER AT DE ANSATTE ER GODT RUSTET: Regiondirektør i region Øst i UDI, Siv Kjelstrup.

Foto: UDI

Regiondirektør i region Øst i UDI, Siv Kjelstrup, mener at de ansatte ved Starum og de andre mottakene for mindreårige får regelmessige kurs i å takle situasjoner med barn som har hatt sterke opplevelser.

– Dette skjer i regi av Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

Også Østre Toten kommune mener at de har tatt det ansvaret de er pålagt som følge av at barna befinner seg innenfor kommunens grenser.

– Alle skal ha en samtale med helsesøster, som da eventuelt følger opp med annet helsepersonell ved behov, sier kommunalsjef Lisbet Kjøniksen.

Hun sier at det er kommunens ansvar å eventuelt henvise videre til spesialisthelsetjenesten, det vil si Sykehuset Innlandet.

– Men da har vi den spesielle situasjonen at de er så kort tid på Starum at vi nesten ikke rekker å henvise. Dette skal vi nå ta opp med fylkesmannen.