– Det er kult å jobbe med barn!

I seks år har gutter fra ungdomsskoler prøvd seg i barnehager i Lillehammer. Nå sier 64 prosent av dem at de ønsker å jobbe som barnehagelærere.

I seks år har gutter fra ungdomsskoler prøvd seg i barnehager i Lillehammer. Nå sier 64 prosent av dem at de ønsker å jobbe som barnehagelærere.

Spørsmålet er om prosjektet nå har knekt koden for å få flere menn til å begynne å jobbe i barnehager.

De som har evaluert prosjektet velger å være nøkterne optimister.

– Dette er hyggelige tall, men vi vet ennå ikke hva de bestemmer seg for på lang sikt, sier Nina Johannesen, som er seniorrådgiver ved Likestillingssenteret. Hun har sammen med Østlandsforskning har foretatt en "begrenset evaluering" av prosjektet.

Vanskelig å endre holdninger

Regjeringens mål er å få flere mannlige barnehagelærere, men fra i fjor har antall søkere til utdanningen gått ned med 400. I 2013 utgjorde menn bare 8,7 prosent av de ansatte i norske barnehager. I Oppland, der prosjektet har pågått, er det enda lavere, nemlig 7,4 prosent. Målet er 20 prosent.

Det hele startet i Lundgaardsløkka barnehage i Lillehammer i 2009. 145 ungdomsskolegutter i Lillehammer har deltatt i prosjektet «Lekeressurs» i tre barnehager.

De nåværende mannlige ansatte sier at de unge guttene har en væremåte som viser at de har en stor "lekekompetanse".

– Barna sier at guttene er verken voksne eller barn, men at de er mye kulere...Vi som har vært ansatt i noen år, har mye å lære av dem, sier Kay Ronny Plassen, som har jobbet der i sju år.

– Barna savner dem

– Barna blir veldig glade i dem, og savner dem når de drar. Det viser seg også at dette har en positiv effekt både på guttene og jentene i barnehagen, sier Johannesen.

Prosjektideen har spredt seg til mange fylker og prøves ut i ulike varianter. Det har blant annet blitt iverksatt eller har vært prøvd i Agderfylkene, Trøndelagsfylkene, Troms, Hordaland, Rogaland, Oslo, Akershus og Buskerud.

– Hva syns du er det mest fascinerende med jobben?

– Det er en variert arbeidsdag, og ingen dag er lik. For meg bidrar det til personlig utvikling å være sammen med barn med ulike interesser og stort pågangsmot,sier Kay Ronny Plassen.

– Hvordan var responsen fra andre menn når du begynte i denne jobben?

– I starten var de nok litt overrasket, men jeg hadde jo lærerutdanning fra før av, så det var jo egentlig ikke så rart. Jeg tror alle har fått et positivt inntrykk når jeg forteller om jobben og hva den går ut på.

Kan bli pedagogisk leder

Kay Ronny Plassen tar nå videreutdanning i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer på deltid, samtidig som han fortsetter i sin vanlige jobb. Etter fullført utdanning kan han bli pedagogisk leder i barnehagen.