– Det er 29-åringen som har hatt kontrollen

Aktor Jo Christian Jordet ba om at den antatte hovedmannen i den store narkosaken dømmes til sju og et halvt års i fengsel for grove narkotikaforbrytelser, vold og trusler.

Aktor Jo Christian Jordet i Sør-Gudbrandsdal tingrett

VIL HA STRENGEST STRAFF FOR 29-ÅRINGEN: Aktor Jo Christian Jordet mener 29-åringens rolle som sjef for narkoomsetningen på Lillehammer og måten han har styrt de han hadde under seg på er klart straffeskjerpende.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Den virksomheten som 29-åringen har styrt i Lillehammer-området har klare likheter med organisert kriminalitet. Han er ikke tiltalt i henhold til mafiaparagrafen, men det må allikevel være klart straffeskjerpende, sa aktor Jo Christian Jordet.

Jordet la ned sin prosedyre i Sør-Gudbrandsdal tingrett tirsdag ettermiddag. Han ba om at den antatte hovedmannen idømmes den klart strengeste straffen av de totalt syv personene som er tiltalt for grove narkotikaforbrytelser.

Store pengebeløp til bakmann

Aktor mener 29-åringen er den som skaffet og videresolgte det meste av hasjen som ble solgt av nettverket under ham i Lillehammer-området. Det aller meste skal ha blitt videresolgt til 33-åringen som skal ha fungert som den antatte hovedmannens høyre hånd.

– Det var 29-åringen som hadde kontakten med narkomiljøet i Oslo og som organiserte både anskaffelsen av narkotikaen i Oslo og pengeoverføringene tilbake til dette nettverket.

Totalt sett mener aktor at det gjennom påtalemyndighetens bevisførsel samt de tiltaltes egne forklaringer er bevist at 29-åringen skal ha solgt minst 57 kilo hasj.

Ifølge påtalemyndigheten har de to overført om lag 1,2 millioner kroner til en bakmann som er en av flere brødre i en mektig mafiafamilie i Oslo.

Hverken 33-åringen eller den antatte hovedmannen har villet si hva disse pengene har vært betaling for i retten. Aktor mener de ikke ønsker å si noe om dette fordi de forsøker å unngå å innlemme denne bakmannen direkte til narkoomsetningen i Lillehammer-området.

– Ville ha kontrollen i Lillehammer

I retten har både den antatte hovedmannen og 33-åringen forklart at store deler av pengeoverføringene til miljøet i Oslo var nedbetaling av narkogjeld som de hadde pådratt seg. Men aktor fester ikke fullstendig lit til denne forklaringen.

Han sier han ikke er i tvil om at presset fra Oslo-miljøet har vært der. Men telefonsamtalene politiet har avlyttet mellom 29-åringen og bakmannen i Oslo bærer preg at presset ikke var så stort som 29-åringen hevder.

– Han ringer også denne bakmannen for å få råd om hva han skal gjøre etter at han stakk 33-åringen med kniv etter en episode om pengeinnkreving.

Jordet mener 29-åringen har søkt å ta og beholde kontrollen over salget av hasj i Lillehammer-området.

– Det er han som har kontaktene i Oslo, skaffer stoffet og ordner pengeoverføringer til de som skal ha pengene for narkosalget. Er det noe som går galt underveis er det han som ordner opp, så han har vært «hands on» med tanke på narkoomsetningen i Lillehammer-området.

Aktor Jo Christian Jordet og forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen i Sør-Gudbrandsdal tingrett

BA OM STRAFFERABATT FOR ALLE UTENOM 29-ÅRINGEN. Aktor Jo Christian Jordet mener 29-åringen ikke bør tilkjennes strafferabatt av retten fordi han er den eneste av de tiltalte som ikke har forklart seg for politiet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

– Volden minner om familievoldssaker

Den antatte hovedmannen skal også ved flere anledninger presset flere av de medtiltalte i saken for penger, ved utstrakt bruk av vold og trusler. Aktor mener utpressingen må ansees som ran.

– Forskjellen mellom hva som i rettspraksisen er å anse som utpressing og ran er grovheten av truslene som brukes, og hvis størrelsen på beløpet overstiger 100 000 kroner, forklarte Jordet.

Totalt tre av de medtiltalte i saken ble truet med grov vold eller med drap dersom de ikke betalte gjeld som 29-åringen mener de skylder ham. 29-åringen truet også med å «ta» deres familie dersom denne gjelda ikke ble betalt.

Aktor mener voldsbruken som 29-åringen har utøvd mot flere av de medtiltalte har flere likhetstrekk med familievoldssaker.

– De personene som 29-åringen har hatt under seg har levd i et regime av frykt. Volden som er blitt utøvd er grov og i noen tilfeller sadistisk, understreker Jordet.

Ba om samfunnsstraff for to av de tiltalte

Aktor la ned påstand om at 33-åringen som er tiltalt for salg av 52 kilo hasj idømmes fire år og to måneders fengselsstraff. Han var den første som ble pågrepet av politiet og har sittet i varetekt i omtrent ett år.

Mannen har avgitt forklaring for politiet, men aktor mener det må ansees som skjerpende at han rekrutterte tre underselgere som var bare 16 år gamle.

De tre ungdommene er tiltalt for salg, oppbevaring og bruk av hasj. Aktor la vekt på at deler av de straffbare handlingene ble utført mens de var mindreårige, og la ned påstand om henholdsvis ett års fengsel og ett år og ti måneders fengsel for to av dem. Jordet ba om 120 dagers samfunnsstraff for den siste.

To menn på 26 år er tiltalt for grove narkotikaforbrytelser i tidsperioden 2009–2012. Den ene 26-åringen flyttet vekk fra Lillehammer i 2012 og er nå rusfri og i fast jobb. Aktor ba derfor om at han dømmes til 420 timers samfunnsstraff.

Den andre 26-åringen har ikke vært rusfri like lenge, og aktor la derfor ned påstand om ett års fengsel for ham.

Rettssaken fortsetter i morgen onsdag. Da skal de sju forsvarerne legge ned sine påstander.