– De herser med et lite barn

DOKKA (NRK): Faridas støttespillere reagerer sterkt på at familiens sak nå skal behandles i Høyesterett. På Dokka var tidligere klassekamerater og venner samlet i dag.

Støttegruppa til Farida ved Kathrine Fossen Rosenberg(tlf) og Liv Marie Simensveen får beskjeden av

FØLELSESLADD: Støttegruppa til Farida ved Kathrine Fossen Rosenberg (til venstre) og Liv Marie Simensveen fikk beskjeden av advokat Vera Vikky fredag formiddag.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det går ikke an å herse med et lite barn slik. Jeg er skamfull på vegne av Norge, sa Faridas gamle lærer Kari Odden Haugen i støttegruppa etter at avgjørelsen var klar.

Farida og familien vant mot staten både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett som kom frem til at Utlendingsnemdas vedtak om å tilbakekalle oppholdstillatelsen var ugyldig. Det er dommen fra lagmannsretten Høyesteretts ankeutvalg nå har behandlet.

Familiens støttespillere var samlet på Dokka for å vente på avgjørelsen i Høyesteretts ankeutvalg. De hadde håpet at det nå kunne settes sluttstrek for en langvarig sak og at Farida kunne komme tilbake til vennene i Norge. Skuffelsen var stor da det ble klart at det blir en ny rettsrunde.

Her får Farida vite utfallet av anken

SNAKKET MED FARIDA: Kari Odden Haugen og Katrine Fossen Rosenberg var veldig skuffa etter avgjørelsen i Høyesteretts ankeutvalg. Her forteller de nyhetene til Farida i Afghanistan via Skype.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Reagerer sterkt

Faridas skjebne har engasjert mange i bygda der hun bodde fra 2011 til 2015. Det har vært arrangert fakkeltog og i februar 2016 ble det holdt støttekonsert med vennene hennes på Dokka for å samle inn penger til familien.

Ventetida gjennom flere runder i retten over to og et halvt år har vært hard for den lille familien. De har bodd i skjul i en liten leilighet i Kabul, som støttegruppa i Norge har betalt for.

– Jeg er aldri ute, det er som et fengsel. Jeg har ingen venner her og gjør ingen ting, sa Farida til NRK i oktober i fjor.

Det kan ta flere måneder før saken kommer opp. Imens lever Farida, moren og faren i frykt i hjemlandet Afghanistan, der de hevder de blir forfulgt. Støttespillerne mener det er skammelig at familien ikke får være i Norge i ventetida.

De savner klassevennen Farida og er skuffa over at det blir en ny behandling

KLASSEKAMERATER: Ole Henrik Lunde og Markus Hovdelien har ikke sett Farida siden februar 2015. De er skuffa over at det blir en ny behandling av saken.

Ble tvangsreturnert

Farida og mora kom til Dokka i 2011. I februar 2013 ble familiens midlertidige oppholdstillatelse tilbakekalt. De ble tvangsreturnert til Afghanistan to år senere.

Selv om sikkerhetssituasjonen i deler av Afghanistan er vanskelig, har Utlendingsnemnda argumentert for at det er trygt for å bo på hjemstedet Jaghuri i Ghazni-provinsen, og at det ikke er «reell fare for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig behandling».

Familien og advokat Vera Vikky har avvist påstanden om at regionen er trygg å bo i.

Farida (9) i leiligheten i Afghanistan

I AFGHANISTAN: Farida har bodd i Afghanistan siden tvangsreturneringen i 2015. Hun og familien har vunnet mot staten i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, men Staten har anket

Foto: NRK

Staten vil ha saken i Høyesterett

Staten mener det er eksempler fra tilsvarende saker der tingrett og lagmannsrett er kommet til hver sin konklusjon. Derfor er det behov for en rettslig avklaring, skriver Regjeringsadvokaten i sin ankeerklæring.

– Lagmannsretten har avsagt to dommer i svært like saker hvor regelverket forstås ulikt, den ene i oktober 2016 og den andre nå i juni. Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt, oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, skrev Utlendingsnemnda (UNE) i en pressemelding i juli.

UNE sier til NRK at de ikke har mulighet til å kommentere saken i dag. Det er ikke klart nå saken vil komme opp i Høyesterett.

Farida (10) og hennes familie har livet på vent der de sitter i en leilighet i Kabul. De håper å komme tilbake til Norge.

FRA AFGHANISTAN: Se Skype-intervju med Farida i Afghanistan fra oktober 2016. Da ventet hun på at ankesaken skulle komme for retten.