– Brenner for barn og unge

– Det viktig for vår alles framtid at vi får ungdommen til å forstå hva som er best for dem, sier varaordføreren i Eidskog.

Sidsel Mobrenna
Foto: Privat/Illustrasjon: Steffen Fløan Øie

Sidsel Mobrenna startet som lokalpolitiker i Eidskog Høyre for 16 år siden.

– Jeg startet opp som helt fersking. Årsaken til at jeg startet var barn og unges oppvekstvilkår, sier hun.

Jeg er samfunnsineterssert. Og etter mitt syn bygges samfunnet nedefra, og det er i kommunene.

– På bekostning av nattesøvn

Med bosted i Eidskog og arbeid i Oslo var det utfordrende å få tid nok.

– Tida er dyrebar. Det er mye pairer å lese, mye å sette seg inn i. Og kanskje er det også for mange møter. Så det har nok gått litt på bekostning av nattesøvn, sier Mobrenna.

Allikevel synes hun at det politiske arbeidet er så viktig at hun har fortsatt i fire perioder.

– Det skjer jo en del positivt. Og det fører jo til resultater, å jobbe for å få fram de kvalitetene som jeg mener den generasjonen fortjener, sier Mobrenna.

Det Bobrenna brenner mest for er skolepolitikk. Hedmark ligger på bunnen i landet når det gjelder utdanningsnivå. Og helt nederst blant annet Eidskog.

– Det er viktig å skape en interesse for elevene til å videreutdanne seg. Og det mener vi gjøres best ved å tilrettelegge for de evnene man har. I tillegg er det veldig viktig at ungene trives på skolen, sier hun.

Sidsel Mobrenna omtales av kolleger som seriøs og hardtarbeidende.

– Det tror jeg jammen jeg er enig i, sier hun.

Varaordføreren har sagt ja til en ny periode. 68-åringen har fortsatt barn og unge øverst på lista si.

– Det viktig for vår alles framtid at vi får ungdommen til å forstå hva som er best for dem, sier Mobrenna.

Intervjuet ble gjort før 22.07.2011.