Medieekspert: – Bøndene risikerer å få folket mot seg

Førsteamanuensis i medievitenskap på BI, Magne Martin Haug, mener aksjonsformene til bøndene ikke er særlig smarte.

Bondeaksjon

Bønder over hele landet har vist sin misnøye med landbruksoppgjøret med traktorkolonner for å hindre trafikken, bannere og slagord malt på rundballer. Torsdag startet de også en egg-blokade.

Foto: Dag Kessel

– Det er en risikabel strategi de har begitt seg ut på, sier Haug, og viser til de siste dagenes bondeaksjoner.

Bønder over hele landet har vist sin misnøye med statens tilbud i landbruksoppgjøret med traktorkolonner for å hindre trafikken, bannere og slagord malt på rundballer. Torsdag startet de også en eggblokade for å synliggjøre at norsk mat i butikkhyllene ikke er en selvfølge.

– Virker ikke etter hensikten

Men førsteamanuensis Magne Martin Haug mener bøndenes aksjoner ikke virker etter hensikten, selv om han medgir at de får stor oppmerksomhet i media.

– Men bøndene satser på at Stortinget skal løse problemet de ikke fikk løst i regjeringen. Bøndene er vant til å ha landbruksminister fra Senterpartiet, men denne gangen henvender de seg til et annet publikum, som ikke nødvendigvis har sympati med dem, sier han.

Han mener det nå er viktig at bøndene ikke tirrer det flertallet som finnes, både i Stortinget og i befolkningen.

– De har ikke lenger den velvilje blant velgerne som de har hatt tidligere, nå er det en annen velgergruppe som regjerer, forklarer han.

– Burde ikke ramme forbrukerne

Haug mener bøndene burde aksjonere på andre måter, og at de for det første burde vist større forhandlingsvilje før de gikk til brudd. Deretter mener han at de burde gå tydelig ut i mediene, men uten å ramme forbrukerne for hardt.

– De bør egentlig aksjonere på måter som ikke rammer forbrukerne i det hele tatt, fordi det fort vil slå tilbake på dem selv, sier Haug.

– Hva hadde vært en effektiv måte for bøndene å nå ut med budskapet sitt?

– De kunne gjerne hatt store protester foran Stortinget, deltatt i politiske møter og så videre. Men det er ikke smart å ramme velgerne slik de nå har gjort.

Bondelaget: – Vi får støtte selv fra bilistene

Lise Boeck Jakobsen

Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Norges Bondelag

Foto: Norges Bondelag

Bondelaget på sin side er fornøyd med måten aksjonene har foregått på. De forteller at de opplever bred støtte, selv fra folk som blir hindret i trafikken eller opplever ulemper på annet vis.

– Vi opplever stor sympati og støtte, sier Lise Boeck Jakobsen, som er kommunikasjonssjef i Norges bondelag.

– Har dere vurdert å be om ekstern støtte til omdømmebygging?

– Organisasjonen har gjennom flere år bygd opp en solid kompetanse på kommunikasjon utad, og jeg mener at vi derfor ikke trenger det, sier Jakobsen.

Traktorer og rundballer synes godt

At det er traktorer i gatene og rundballer med slagord som brukes i aksjonene, mener kommunikasjonssjefen er naturlig.

– Vi vurderer hele tiden hvordan vi skal aksjonere. Men det er jo slik at landbruket har disse virkemidlene, altså traktorer og rundballer, og det gir synlighet, sier Lise Boeck Jakobsen.