NRK Meny
Normal

– Barn og unge er viktigst!

Kari Anne Jønnes er leder i Gran Høyre, sitter i komunestyret og er aktuell til fylkestinget. Hun mener at trivsel for barn og unge er nøkkelen til et godt lokalsamfunn.

Helter: Kari Anne Jønnes

Kari Anne Jønnes er en av lokalpolitikkens hverdagshelter.

Foto: Anne Marie Hvattum/Illustrasjon: Steffen Fløan Øie

– Hvis alle barn og unge får mulighet til å være med på fritidsaktiviteter og har en god barnehage og skole, sikrer det en god framtid. Og det er den viktigste investeringa vi kan gjøre, sier Jønnes.

Jønnes synes det er både spennende og lærerrikt å jobbe med lokalpolitikk. Selv om hun er småbarnsmor lar hun seg ikke skremme av bunker med sakspapirer – «de er da ikke så høye», som hun sier.

– Jeg synes det er viktig at unge foreldre engasjerer seg. Det er veldig synd hvis det er besteforeldregenerasjonen som skal sitte å styre over blant annet skoleutbygging og forebyggende tiltak for barn og unge.

Man tenker og mener noe hele tida og det er jo det som er å være lokalpolitiker. Å bry Seg og å følge med.

Dersom Kari Anne hadde vært ordfører med diktaturisk makt i en dag er hun ikke i tvil om hvilke tre saker hun ville fått i gang.

  • Jeg vil bygge mange omsorgsboliger. Både til eldre og til yngre.
  • Jeg ville satt i gang bygging av nye Brandbu barneskole og
  • Jeg ville sørget for at alle som sitter i kommunestyret får ha en arbeidsdag på rådhuset for å få en forståelse av hva som skjer der.