– Alle kjenner alle i Sør-Aurdal

– 10 av 25 kommunestyrerepresentanter i Sør-Aurdal er enten ansatt i kommunen eller gift med en ansatt, sa eks-rådmann Håkon Rydland i Valdres tingrett i dag.

Håkon Rydland

KJEMPER FOR SITT OMDØMME: Tidligere rådmann i Sør-Aurdal, Håkon Rydland, er nå arbeidsledig og mottar dagpenger fra NAV.

Foto: Dag Kessel / NRK

Den oppsagte rådmannen mener at dobbeltroller og uryddighet skapte uholdbare forhold for ham i jobben. Nå har han stevnet kommunen for usaklig oppsigelse.

– Usynlig alliansebygging

Det er satt av fem dager til rettssaken.

– Disse dobbeltrollene trenger ikke være et problem i seg selv, men det er svært viktig at alle er seg bevisst hvordan de kommuniserer, sa Rydland under sin partsforklaring.

Han mener at lokalsamfunnet er preget av delvis usynlig alliansebygging og at dette fører til at konflikter blir vanskelige å håndtere.

Trippelroller

– Når en av mellomlederne i kommunen både er kommunestyrerepresentant, tillitsvalgt og hovedverneombud, da blir det svært mange hatter, mener Rydland.

Dette gjelder Stig Solbrekken, som er rådgiver i kommunen og Arbeiderparti-politiker.

Han viste til en rekke episoder med mailer, sms-er og telefonsamtaler, som etter hans mening viser at det foregår en omfattende kommunikasjon på kryss og tvers i kommunen.

Rydland fortalte ellers at han ganske tidlig i hans egen ansettelsesprosess begynte å ane uråd.

Ordfører Kåre Helland

ER STEVNET AV EX-RÅDMANNEN: Ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Etter at jeg fikk beskjed om at jeg hadde fått jobben, hadde jeg et møte med konstituert rådmann Kari Stegarud og ordføreren.

– På dette møtet ga hun uttrykk for svært sterk lojalitet til sin ordfører, så sterk at jeg spurte om det er plass til en rådmann også. Dette ble tatt svært ille opp av henne.

Storkommune-saken

Han mener også at ordføreren og han på et tidlig tidspunkt var på kollisjonskurs i saken om storkommune i Valdres.

– Jeg sa til Helland at hvis dette blir krevende, så burde ansettelsesforholdet mitt vurderes. Han svarte kategorisk at «det var ikke det jeg mente».

Ellers viste Rydland til en rekke episoder der han mener at alt blir tolket i verste mening, og at kommunen nå i ettertid leter etter gode grunner for å underbygge oppsigelsen.

Forsvarte uttalelser i media

Kommunens advokat brukte i går mye tid på å kritisere Rydlands uttalelser til media .

– Jeg har forståelse for at kommunen føler seg ukomfortabel med at jeg har uttalt meg i media om tilstanden i kommunen. Men hva skal jeg gjøre når jeg blir sagt opp med 14 dagers varsel og 14 dagers lønn?

– Jeg skjønner ikke hvorfor kommunen ikke tok kontakt med meg slik at vi kunne løst dette, og fått til en minnelig løsning.

To svært forskjellige versjoner

Ordfører Kåre Helland tok seinere på dagen avstand fra en rekke av påstandene fra Rydland.

Det blir en stor oppgave for Valdres tingrett å ta stilling til hvem som snakker sant. De to er uenige ikke bare om hvordan situasjoner oppleves, men også om hva som faktisk ble sagt.