– «Dødssvingen» må utbedres

VESTRE SLIDRE (NRK): Hun mistet søsteren sin i den beryktede Reiessvingen på E 16 i Valdres. Fredag skjedde nok en dødsulykke på samme sted.

Åshild Reien

VONDE MINNER: Åshild Reien ved Reiessvingen på E16 i Vestre Slidre.

Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

Lokalbefolkningen i Vestre Slidre har i flere år opplevd at nesten-ulykker og ulykker med alvorlige personskader stadig skjer Reiessvingen på E 16. Åshild Reien opplevde i 1990 at hennes 21 år gamle søster omkom i en trafikkulykke i denne svingen.

– Det skjer igjen og igjen

Fredag var det nok en dødsulykke på samme sted, der en personbil og en semitrailer var involvert.

– Hver vinter er det stygge utforkjøringer. Det er helt forferdelig at dette skjer igjen og igjen, sier Reien.

Vegvesenet bekrefter at svingen er ulykkesutsatt, men understreker at det ble gjort en del utbedringer på 2000-tallet, blant annet med dosering. Dette førte til at antall ulykker ble redusert.

Cato Løkken

Cato Løkken, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Men hvorfor er det ikke gjort en grunnleggende utbedring av denne strekningen?

– Det er planlagt en utbedring av E16 Fagernes-Hande, der hele strekningen skal utbedres og delvis legges i tunnel, og her vil denne svingen bli utbedret. Det er vedtatt en kommunedelplan der dette inngår, men det gjenstår å se om dette blir vedtatt i Nasjonal Transportplan, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

– Ligger på politikernes bord

– Har dere anbefalt dette prosjektet overfor politikerne?

– E16 Fagernes-Hande-prosjektet, som denne svingen er en del av, er ikke med i den anbefalingen som kommer fra vegvesenet. Det er ikke fordi vi ikke ønsker en utbedring av svingen, men fordi det ikke er plass til dette innenfor de rammer vi har fått å planlegge for.

– Fordi hele prosjektet blir for stort?

– Ja, innenfor de rammer vi har fått, er dette for stort. Men dette skal jo nå behandles i Stortinget, og Nasjonal transportplan skal vedtas til våren. Dette ligger nå på politikernes bord.

- En trafikkfelle

Eivind Brenna

Ordfører i Vestre Slidre, Eivind Brenna.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Ordfører Eivind Brenna sier at det er mye tungtrafikk på E16, og at mange sjåfører er ukjent med vegen.

– Denne svingen kommer er en felle, og det haster med å få utbedret den. Det er helt uakseptabelt at dette ikke er i boks ennå.

Åshild Reien sier hun tar sine forholdsregler.

– Jeg har to barn på 12 og 9 år, og jeg henter dem fortsatt ved busslommen for å få dem trygt over vegen. Men det blir jo bare mer og mer trafikk.

Blomster ved Reiessvingen i Vestre Slidre.

Blomster ved Reiessvingen i Vestre Slidre.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK