NRK Meny
Normal

Har fått jordene oversvømt for tredje gang på fire år

Lars Skjeggestad Kleven fortviler over vannet som ødelegger avlingene hans. Men Norges Vassdrags- og Energidirektorat vil ikke sikre elva mot flom før det er laget en egen modell av elvebunnen, som tidligst står ferdig i 2016.

Lars Skjeggestad Kleven

Lars Skjeggestad Kleven ser fortvilet ut over de oversvømte jordene. Han mener at E6 som er planlagt utbygd gjennom Ringebu bør legges som en buffer ut mot elva.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

– Jeg er oppgitt og fortvilet over at dette skjer for tredje gang på fire år. Det er leit å se på at avlinger går tapt, sier bonde Lars Skjeggestad Kleven i Ringebu.

Jordene til Skjeggestad Kleven ligger ut mot Gudbransdalslågen, og for tredje gang på fire år opplever han at jordene blir stående under vann i vårflommen.

– Oversvømmelsene får store konsekvenser for økonomien, men det går også ut over trivselen og motivasjonen til å holde på med jordbruk. Spesielt når dette skjer år etter år, sier han.

– Det må graves ut i elva

Skjeggestad Kleven har flere ganger tidligere tatt til orde for å grave ut bunnmasser fra elva, og bruke de til å lage en flomvoll. Han og andre bønder har også aksjonert for at myndighetene skal sette inn tiltak for at ikke vannet skal ødelegge for avlingene.

Han mener at E6 som er planlagt utbygd gjennom Ringebu bør legges som en buffer ut mot elva, på eller i forbindelse med flomvollen.

– Det eneste som kan hjelpe mot framtidige flommer er å grave ut i elveløpet, særlig ved Losna, forklarer bonden.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Oversvømte jorder

Jordene til Lars Skjeggestad Kleven bærer preg av høy vannstand i Lågen.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Skal lages en hydrologisk modell før det kan graves

På grunn av flommene de senere årene er bunnen i Gudbrandsdalslågen hevet med flere meter mange steder.

Flommene har tatt med seg enorme mengder løsmasser fra sideelvene og lagt dette igjen i Lågen. I tillegg skyller de hyppige flommene over dyrket mark, og skaper problemer for bøndene i området som mister avlingene sine år etter år.

Men det tar tid med å få tatt en avgjørelse om hvor det eventuelt skal graves ut.

– Det er mange grunner til at Lågen ikke har blitt gravd ut enda. Det jobbes med forvaltningsplanen for Lågen, det skal lages en hydrologisk modell som skal vise hvor det er mest fornuftig å grave ut masser, slik at nye flommer kan bli redusert, sier regiondirektør i Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE), Stein Nordvi.

Han forklarer at det er en stor jobb å lage en slik modell, men at NVE jobber for å få den ferdig.

Stein Nordvi

Stein Nordvi i NVE forklarer at det er en stor jobb å lage en modell av elvebunnen, men at NVE jobber for å få den ferdig.

Foto: NVE

– Det er vel sagt at en forvaltningsplan skal ferdigstilles i 2016. Det er ikke sikkert hva modellen vil koste, den skal ut på offentlig anbud først.

Nordvi mener det ikke er nødvendig å sette inn strakstiltak før modellen og forvaltsningsplanen er klar.

Totalt ødelagt førsteslått

Imens står bonden i Ringebu tilbake med en førsteslått som ser ut til å bli totalt ødelagt av vannet.

Skjeggestad Kleven dyrker for og poteter, og han forklarer at rundt 60 prosent av jordene hans nå står under vann. Han frykter hele 90 prosent av arealet kan bli berørt dersom Lågen fortsetter å stige.

– Vi må så og pløye på nytt og satse på andreslåtten, forklarer Lars Skjeggestad Kleven.

Kvam: Bedre enn i 2013

I Kvam i Nord-Fron gjorde 2013-flommen svært store skader. Vannet ødela flere hus, og rundt 200 personer var på et tidspunkt evakuert fra hjemmene sine.

Heldigvis ser det bedre ut under årets flom, selv om Lågen er stor også her. Se mer i videoen under:

Flom i Kavm