8000 lærere i streik

Klokka 12 i formiddag gikk 8000 lærere i Hedmark og Oppland ut i politisk streik.

Lærere i demonstrasjonstog i Lillehammer
Foto: NRK

8000 lærere i Oppland og Hedmark har i dag gjennomført en politisk streik.

Streiken rammer elever i alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler.

Lærerene streiker i protest mot forslaget til en ny arbeidstidsavtale for lærerne. 

Lederen i Utdanningsforbundet i Oppland, Eva Kristin Lund, sier at lærerne må ta denne streiken for blant annet å sikre likt skoletilbud til alle.

Kommunenes Sentralforbund - KS, vil gå over fra sentrale arbeidstidsavtaler til lokale avtaler, og samtidig endre arbeidstida for lærerne. Det er dette som setter sinnene i kok.

 

Lillehammerlærere aksjonerer
Foto: Ruth Barsten / NRK

Stor aksjonsvilje

Streiken har rammet alle elever i alle grunnskoler og videregående skoler. Sjøl om KS har stempla aksjonen som ulovlig og tariffstridig, har det vært stor aksjonsvilje blant lærerne. - Det har vært lett å få folk til å aksjonere, sier leder i Utdanningsforbundet i Hedmark, Unni Gjelten.

 

Aldri vært lettere å mobilisere

Unni Gjelten, Utdanningsforbundet i Hedmark

Denne saka er viktig for lærerne, det forklarer den gode oppslutningen hos Utdanningsforbundets medlemmer, sier Unni Gjelten. Hun hadde regna med nesten 100 % oppslutning og har nesten ikke opplevd at det har vært enklere å mobilisere lærerne.

Hun tror også lærerne har sympati hos folk flest. - De fleste er jo opptatt av en god skole, derfor tror jeg folk vil forstå aksjonen, sier Gjelten.