NRK Meny
Normal

Fikk 780 000 kroner i bot for sprengningsuhell

I løpet av bare ei uke har to sprengingsuhell skapt trøbbel for togtrafikken på Dovrebanen langs Mjøsa. Det koster entreprenøren dyrt.

Utbygging på E6

TO UHELL I LØPET AV EN UKE: I løpet av ei uke har det vært to sprengningsuhell i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor som har stanset togtrafikken mellom Eidsvoll og Tangen.

Foto: Hilde Lillejord / Jernbaneverket

I disse dager bygges det nytt dobbeltspor på Dovrebanen langs Mjøsa. Og i den forbindelse må det sprenges i området.

Men i løpet av den siste uka har to sprengningsuhell ført til stans i togtrafikken i flere timer. Det koster entreprenøren Hæhre Entreprenør AS, som er ansvarlig for utbyggingen, dyrt.

Ifølge Hamar Arbeiderblad har Hære blitt ilagt bøter på til sammen 780 000 kroner.

Løftet skinnegangene

Torsdag i forrige uke førte et sprengningsuhell til at skinnegangen på Dovrebanen ble sperret med stein, som også gjorde skader på skinnegangene. Dette førte til stopp i togtrafikken mellom Eidsvoll og Tangen i fem timer.

For dette fikk entreprenøren Hæhre en bot på 440 000 kroner.

Onsdag denne uken skjedde et nytt sprengningsuhell på togstrekningen. Denne gangen førte lufttrykket fra en sprengningssalve til at skinnegangen ble løftet slik at den flyttet på seg, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Det førte til full stopp i togtrafikken i fire timer. Da ble entreprenøren igjen ilagt en bot, denne gang på 340 000 kroner.

20 000 kroner per kvarter

Det er Statens vegvesen og Jernbaneverket som sammen er ansvarlig for utbyggingen av ny firefelts E6 og det nye dobbeltsporet langs Mjøsa mellom Minnesund og Labbdalen.

I kontrakten som er inngått med entreprenøren Hære fremgår det at de må betale 20 000 kroner for hvert påbegynte kvarter som det ikke kan kjøres tog på strekningen hvis det oppstår uhell.

Ifølge Hamar Arbeiderblad har det skjedd sju uhell på Dovrebanen i forbindelse med sprengninger. Sprengningsuhellene har også ført til problemer på E6 hele 159 ganger, som ifølge avisen har kostet entreprenøren millioner av kroner.

Alternativ transport

På grunn av sprengningsuhellene har NSB måtte anskaffe alternativ transport for sine passasjerer på strekningen.

Pressevakt i NSB, Håkon Myhre, sier til NRK at de tar alle diskusjoner rundt alle avvik i togtrafikken sammen med Jernbaneverket.

– Vi har kontinuerlige møter med Jernbaneverket, der vi diskuterer hvem som må ta ansvaret for ulike feil og forsinkelser på alle våre togstrekninger, sier Myhre.

I forbindelse med sprengingsuhellene på skinnegangen langs Mjøsa er det Jernbaneverket som ilegger entreprenøren bøter.

Ingen garantier

Knut Harstad i Hære sier til Hamar Arbeiderblad at de beklager sprengningsuhellene, som har skapt store forsinkelser for togpassasjerene.

Han vil ikke si at uhellene skyldes dårlige rutiner hos entreprenøren, men kan ikke garantere for at sprengningene på strekningen ikke vil skape flere forsinkelser i togtrafikken.

– Vi har ingen garanti for at det som har skjedd den siste uka ikke skjer igjen. Vi gjør naturligvis alt vi kan for å minimere risiko ved sprengning, sier Harstad til Hamar Arbeiderblad.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • Dømt for å ha tent på hus

  To menn i 20-åra er dømt for å ha tent på en bolig på Jevnaker i mai 2014. Det skriver Hadeland. Huset var tomt og ble brukt som en avlastningsbolig for barn. Ifølge avisa slipper de to å sone i fengsel på grunn av tungtveiende personlige forhold.

 • Dyr ulvesommer

  Kostnadene etter sommerens ulveangrep på sau på Hadeland , Toten og Hurdal er på nær 3,5 millioner kroner. Fylkesmannen i Oppland har sendt Klima- og miljøverndepartementet oversikt. Rundt 300 sauer er påvist tatt av ulv i disse områdene i sommer.

  Sauekadaver etter ulveangrep i Gran
  Foto: Privat
 • Bønder satser på fiskeoppdrett

  Fylkesrådet i Hedmark har godkjent det første anlegget for landbasert oppdrett av røye. 20 bønder fra nord i Østerdalen til Våler i sør vil satse på oppdrettsfisk. På sikt håper initiativtakerne at fiskeoppdrett skal bli like stort som skogbruk.