NRK Meny
Normal

60 personer siktet i narkotikasak i Lillehammer

Politiet i Gudbrandsdal opplyser i en pressemelding at de har pågrepet om lag 60 personer, hvor flesteparten er fra Lillehammer-området, i en større narkosak. Flesteparten skal være ungdommer mellom 16 og 22 år.

Vil volden til livs

Politistasjonssjef i Lillehammer, Bjørn Bergundhaugen, sier til NRK at det kan ventes enda flere pågripelser fremover. Miljøet skal ha avgreininger til Oslo, Østfold og til utlandet.

Hasj

Politiet i Gudbrandsdal pågrep først en mann fra Lillehammer for oppbevaring av hasj i november 2013.

Foto: Per Inge A. Åsen/John Einar Eira / NRK

Her kan du lese pressemeldingen som ble sendt fra politiet i Gudbrandsdalen i ettermiddag:

«Gudbrandsdal politidistrikt har over lengre tid etterforsket et narkotikamiljø i Lillehammer-området. I november 2013 ble en Lillehammer-mann pågrepet for oppbevaring av hasj. Han har etter pågripelsen vært varetektsfengslet.

I februar ble ytterligere 1 mann bosatt i Lillehammer pågrepet og varetektsfengslet. Begge disse sitter fortsatt i varetekt. Senere er en yngre mann fra Lillehammer varetektsfengslet.

Det er avdekket et miljø som har forgreninger til Oslo/Østfold, og til utlandet.

Per i dag har politiet siktet i alt ca. 60 personer, hvorav mange fra Lillehammer-området. Det kan ventes flere pågripelser i tiden fremover. Hovedtyngden av kjøpere/brukere er ungdom i alderen fra 16–22 år.

Hovedmennene er siktet for omsetningen av narkotika, vold/trusler, grov vinningskriminalitet, samt grovt heleri av penger politiet mistenker er tjent ved straffbare handlinger.

I etterforskningen har det fremkommet at hovedpersonene i miljøet har benyttet trusler/vold i utstrakt grad overfor dem som har pådratt seg narkotikagjeld.

Det er også avdekket at ungdom har blitt satt i gjeld uten at det forelå noe reelt ”krav”. Noen foreldre har betalt til dels store pengesummer for å hindre at deres ungdommer ble utsatt for vold og trusler.

Flere ranssaker i Lillehammer viser seg å være begått av personer som hadde gjeld til hovedpersonene i miljøet.

Politiet ser svært alvorlig på omfanget av narkotikaomsetning, trusselnivået i dette miljøet, og metodene som ble benyttet ved innkreving av gjelden.

Etterforskningen av saken pågår fortsatt for fullt og har høy prioritet i politidistriktet.

Politiet ønsker å ha et forebyggende og skadereduserende fokus, og ønsker derfor kontakt med foreldre/andre som har kunnskap om dette miljøet.

Lokalt politi samarbeider med nasjonale bistandsenheter og flere andre politidistrikter i saken».