NRK Meny
Normal

Forslag om 57 mil med snøskutertraseer i Engerdal

Engerdal ber kommunens grunneiere ta stilling til forslag om 57 mil med snøskuterløyper fordelt på minst 25 traseer. Det synes sjøl snøskuterforeningen blir for voldsomt.

Snøskuter

Engerdal jobber nå med å lage snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Illustrasjonsfoto

Foto: Stog Roar Hegvik

– Vi har foreslått omtrent det halve, sier leder i Engerdal Snøskuterforening Kenneth Sømåen. Og sjøl det innrømmer han at de ikke regner med å få gjennom.

Forslaget er så omfattende at administrasjonen i Engerdal fjellstyre ber Statskog, som eier 85 prosent av grunnen i Engerdal, om å avise det..

For Engerdal kommune går grundig til verks når kommunen, nå når regjeringen i løpet av vinteren antagelig endrer loven om motorferdsel, sjøl får bestemme over snøskuterløypene i kommunen.

«Nikkersadelen har tapt så det hyler»

"DNT og resten av nikkers-adelen har tapt så det hyler. Hadde det ikke vært så sent på kvelden, så skulle vi jaggu heist flagget her!"

Det skrev lederen i Engerdal Snøskuterforening Kenneth Sømåen begeistert på foreningens facebook-side om kvelden den 19. juni. Da skjønte han at Høyre/Frp regjeringen ville endre loven om motorferdsel for å gi kommunene sjølråderett over snøskuterkjøringen.

Engerdal snøskuterforening

Engerdal Snøskuterforening har 200 medlemmer på sin facebookside. Blant dem ordføreren.

Forsøksordningen som omfattet nesten 200 kommuner ble stoppet. Men regjeringen ba kommunene fortsette planleggingen som før i påvente av lovendringen

Det gjør Engerdal.

Men det er langt fram.

Spør 200 grunneiere

kommunens hjemmeside ligger nå 25 kartblad som detaljert viser de foreslåtte snøskutertraseene. 570 kilomter med snøskuterløyper går på kryss og tvers og ofte side om side over hele kommunen. Alle forslag er med.

200 berørte grunneiere har fått brev fra kommunen med spørsmål om de sier ja eller nei til traseforslaget som berører deres eiendom.

Fullmåne Engerdal

Mange frykter at vinteridyllen blir ødelagt av snøskuterkjøring

Foto: Ole Martin Sponberg, NRK

– Mange sier ja, mange sier nei, forteller saksbehandler Eskil Erfinndal i kommunen.

Den største grunneieren, Statsskog, som eier 85 prosent av grunnen i Engerdal, har ikke svart. Men det har lederen i Engerdal fjellstyre som forvalter Statskogs eiendom.

Fjellstyrelederen avviser forslaget

Ole Opseth, som leder administrasjonen i Engerdal Fjellstyre, ber politikerne i fjellstyret avvise hele forslaget fra kommunen. Det er for omfattende, og burde vært mer bearbeidet før det ble sendt ut, mener han.

DNT og resten av nikkers-adelen har tapt så det hyler. Hadde det ikke vært så sent på kvelden, så skulle vi jaggu heist flagget her

Kenneth Sømåen, leder i Engerdal snøskuterforening

Og om Statskog vil si ja til noen traseer bør de ikke ligge i områder der reinen har vinterbeite. De bør ikke ligge i viktige viltbiotoper. Det bør ikke etableres traseer som er til ulempe for hytteiere, fastboende eller andre virksomheter, skriver Opseth i sitt forslag til vedtak for Engerdal Fjellstyre.

Fjellsryret møtes i dag. den 27. august.

Men uansett hva de kommer fram, er det grunneieren Statskog som har det siste ordet.

Og Statskog kommer ikke til å nekte snøskuterkjøring på sin grunn.

«Det er kommunens ansvar»

Vi vil gi innspill til kommunen. Vi vil si hva vi mener. Men vi vil ikke bruke grunneierretten til å nekte snøskuterløyper, sier konsernadvokat i Statskog Bjørn Terje Smistad.

Statskog mener det er kommunens ansvar. Det er kommunen som må vurdere om snøskuterløyper truer miljø, friluftsliv eller andre interesser.

Og den avvegningen vil Engerdal kommune gjøre, sier ordfører Lars Erik Hyllvang.

Etter beste skjønn.

De folkevalgte bestemmer

– Det blir mye synsing? Og politikk?

– En hvis grad av skjønn må det være, det er jo snakk om kommunal forvaltning, sier ordførereren.

Lars Erik Hyllvang

Ordfører i Engerdal Lars Erik Hyllvang (Sp) vil at kommunen skal bestemme snøskuterkjøringen.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Når kommunen har fått svar på hva grunneierne mener, vil den så ta for seg hvert løypeforslag og vurdere det opp mot andre hensyn: Reindrift, viltområder, støy, nærhet til hytteområder, friluftsliv, andre næringsinteresser.

Her må den følge de retningslinjene som blir lagt til lovendringen. Og når de har funnet ram til de snøskutertraseene de mener går an å ha, så må det, som en kommunedelplan, sendes ut på høring.

Også sjølbestemte snøskuterløyper tar tid.

– Vi regner ikke med at løypene er klare til vinteren, sier Kenneth Sømåen i Snøskuterforeningen. 200 personer er medlem i foreningens facebookside. En av dem er ordfører Lars Erik Hyllvang.

– Jeg kan ikke se at det er noe problem. I Engerdal har vi kjempet for dette i mange år. sier han.

Det vil sjølsagt farge ordførerens skjønn når han skal sette snøskutermoro opp mot stillhet og villmarksliv. Men det blir bra, forsikrer han.

– Vi er ikke tjent med et løypenett som går på bekostning av kommunens andre kvaliteter.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Gjøvik tapte mot Follo

    Gjøviks håndballkvinner tapte på bortebane mot Follo i dag. 34-22 var stillingen da kampen var slutt.

  • Storhamar slo Oppsal

    Storhamars håndballdamer slo Oppsal på bortebane i kveld. Kampen endte 20-33 til Storhamar.

  • Utforkjøring på Nes

    Et vogntog har kjørt av vegen i Østbygdvegen på Nes i Ringsaker. Føreren skal være ute av kjøretøyet og oppegående, i følge politiet. Nødetater er på veg.