NRK Meny
Normal

– Det ligger døde sauer spredt over hele fjellet

50 sauer er drept av jerv I Tolga. Beitelaget som nå samler inn de døde sauene tror de vil finne mange flere.

Tre døde sauer

Fire jerver har gått til angrep på sauene som har beitet i Tolga. Disse tre sauene er bare noen som har måttet bøte med livet.

Foto: Privat

– Det var ikke sånn det skulle være da vi sendte ut lammene på beite for å spise seg store, sier Svein Joten som er leder i Sålekinna beitelag, som omfatter arealer i Tolga, Os og Engerdal.

Han er én av flere sauebønder i området som har mistet mange av sauene sine nå de siste ukene. Han forteller at dagene nå går med til å lete etter sauer – både døde og levende.

En død sau

– Det ligger døde sauer spredt over hele fjellet, forteller Svein Joten.

Foto: Privat

– Nå søndag kveld har vi passert 50 kadaver. Det ligger døde sauer spredt over hele fjellet her. Og fortsatt er det over 100 sauer vi ikke vet hvor er. Jeg blir ikke overrasket hvis vi passerer over 100 døde sauer.

Forstår at folk gir opp

I tillegg til kadavrene han har funnet, har Joten måttet avlive flere sauer etter skadene de har fått av angrepene.

– Flere av sauene jeg har funnet har vært så skadd at jeg bare har måtte avlive dem. De er bitt over hele kroppen. Den ene pustet igjennom et hull i strupen.

Joten forteller at det skal være fire jerv i området. De har fått fellingstillatelse av Fylkesmannen i Hedmark, og to av jervene har blitt felt.

– Det hjelper på kort sikt, men det hjelper jo ikke for fremtiden, sier Joten som har sauehold ved siden av annen jobb. Han sier at han nå forstår hvorfor sauebønder gir opp sauehold.

En massakre

En oppspist sau etter jervangrep

Denne sauen har blitt hardt angrepet av jerv. Jon Horten i Statens naturoppsyn forteller at det er bare én sau som har blitt spist opp, ellers har jervene «lekt» seg med sauene.

Foto: Privat

Rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, Jon Horten, har vært i Tolga for å dokumentere angrepene. De siste dagene har han tilbrakt mellom 12 og 16 timer i fjellet for å observere og dokumentere skader på sauene.

– Dette er en massakre. Mildt sagt.

Horten ser, i likhet med Joten, ikke bort fra at antall drepte sauer kan bli det dobbelte av hva det er i dag.

– Det er et stort og uoversiktlig område. Det er mange sauer vi ikke vet hvor er, så at det ligger flere døde rundt omkring i fjellet, ser jeg ikke bort ifra.

Horten har det å observere døde dyr som en jobb og er vant til brutale syn, men han må innrømme at det tar på også for ham nå.

– Det er tøft å se voksne karer som nesten gråter. Her passer de på dyrene sine hele året, men så slipper de dem til fjells, så dør de bare.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Bil av veien på fv.51

    Bil har kjørt av veien på fv.51 Golsfjellet, på Opplandsiden av fylkesgrensen. Nødetater er på vei.

  • Flere politistillinger i Innlandet

    Innlandet politidistrikt har fått 41 nye stillinger for 2017. 20 av dem øremerkes etterforskning og forebygging, blant annet ved å følge opp nærpolitireformen og straffesaker bedre. 14 av stillingene skal gå til de tre geografiske driftsenhetene.

  • Vedtok Mjøssykehus

    Styret i Sykehuset Innlandet vedtok enstemmig at de vil ha et storsykehus ved Mjøsbrua. Advarslene mot å bygge en ny stor, offentlig arbeidsplass utenfor de største byene i regionen, ble ikke hørt av styret i Sykehuset Innlandet.