5 millionar kroner til Maihaugen

Lillehammer Museum på Maihaugen får 5 millionar kroner av regjeringa til arbeidet med å restaurere barndomsheimen til Dronning Sonja. 1930-talshuset vart flytta til museet i fjor, og fasaden er tilbakeført til original utsjånad. Men framleis gjenstår mykje arbeid innvendig. Målet er å opne huset til Kongeparet sitt gullbryllupp i august neste år.

Dronning Sonja sin barndomsheim
Foto: Arne Sørenes / NRK