3000 tonn vått korn måtte kjøres ut

ØSTRE TOTEN (NRK): Vått korn førte til varmgang i Felleskjøpets kornsilo på Lena på Østre Toten, dermed måtte flere hundre traktorlass med korn kjøres ut. Fabrikksjefen har aldri opplevd liknende.

Vått korn førte til varmgang i Felleskjøpets kornsilo på Lena på Østre Toten, dermed måtte flere hundre traktorlass med korn kjøres ut.

KORNHAUGER: Det ligger nå til sammen 4000 tonn korn ute hos Felleskjøpet på Lena. Det tilsvarer 400 traktorlass.

– Jeg har jobbet her siden 1982, og jeg kan ikke huske at det har vært så ekstreme forhold som det er nå når det gjelder rått korn, sier fabrikksjef Petter Gryttenholm.

Det er den våte høsten som får skylda for at det nå ligger to store hauger med korn utenfor Felleskjøpets kornsilo på Lena.

3000 tonn ble kjørt ut fra kornsiloen. Noe mer korn har kommet til i løpet av mandagen så nå ligger det 4000 tonn korn ute. Noe som tilsvarer 400 traktorlass.

Begynte å bli varmt

3000 tonn korn, som egentlig lå i siloen til tørk, måtte kjøres ut etter at instrumentene i siloen varslet temperaturøkning.

– Vi hadde såpass mye rått korn inne som ble tørket, og temperaturen begynte å stige. Først satte vi i gang tørking inni siloen, deretter kjørte vi alt utendørs slik at det blir plass til nytt korn, som vi da også må tørke, sier Gryttenholm.

I løpet av mandagen har haugene vokst til omtrent 4000 tonn korn.

Han forteller at dette har ført til at de har hatt redusert mottak de siste fem dagene, noe som igjen har ført til at kornet hoper seg opp hos bøndene.

Kornhaug hos Felleskjøpet på Lena i Østre Toten

TONNEVIS: I løpet av mandagen var det til sammen cirka 4000 tonn korn i de to store haugene hos Felleskjøpet på Lena i Østre Toten.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Hoper seg opp

Det er mange bønder som har fylt opp hengere, garasjer og låver med korn, mens de venter på at de kan levere korn igjen på tirsdag.

Han forteller at kornet som ligger utendørs tåler noe regn, men skulle det bli store mengder nedbør, må de legge over presenning.

– Vi har lagret ute to tidligere år, men det skyldtes manglende lagringsplass, ikke fuktighet og varmgang.

Kornet som ble kjørt ut har godt kvalitet, og vil bli fraktet til andre anlegg for tørking.

Petter Gryttenholm

IKKE OPPLEVD LIKNENDE: Fabrikksjef Petter Gryttenholm har jobbet hos Felleskjøpet siden 1982, men har ikke opplevd en så våt kornhøst.

Foto: Alexander Nordby / NRK