NRK Meny

255 millioner til flomsikring

Regjeringen setter av 255 millioner kroner til flomsikring, hovedsakelig i Gudbrandsdalen. Pengene skal gå til sikring mot flom og skred og opprydding etter flommene i fjor og i år.