NRK Meny
Normal

2200 kubikk med betong holder viltet unna E6

Et omfattende byggeprosjekt er satt i gang for å hindre elgen i å ta veien over E6. Betongkolossen som skal lose elgen over veien ved Harpefoss, blir 48 meter lang og 58 meter bred.

Elgen skal komme seg trygt over E6 ved Harpefoss. Viltovergangen som bygges blir 48 meter lang og 58 meter bred.

Elgpåkjørsler skal snart være en saga blott på E6 ved Harpefoss. 2200 kubikk med betong skal holde elg og andre dyr vekk fra veibanen.

Vil hindre ulykker

Det omfattende byggeprosjektet startet tirsdag og ordfører i Sør Fron, Ole Tvete Muriteigen, tror konstruksjonen vil bli et effektivt hinder for å hindre dyr i å forville seg ut i trafikken.

Viltovergang E6 harpefoss

Ole Tvete Muriteigen og driftsleder Rune Gaarvik har stor tro på viltovergangen.

Foto: Ragnhild Skjeldnes / NRK

– Det er veldig mye elg og annet hjortevilt i området, så derfor har valgt å plassere viltovergangen her. Dermed sikrer vi at viltet kan krysse veien uten at det oppstår ulykker.

– 20 mann i 40 timer

Det vil bli et sammenhengenede viltgjerde fra Gudbrandsdalslågen og til Harpefoss. Det betyr at alle dyr som skal krysse veien, må gjøre det ved overgangen som bygges ved Harpefoss.

Viltpassasjen blir 48 meter lang og 58 meter bred. Betongen som brukes til overgangen leveres av Betong Øst, som har hatt det travelt med å levere.

– Dette er den største konstruksjonen vi har på E6-utbyggingen. Støpen er på 2200 kubikk og det krevde 20 mann på skift i 40 timer for å få det til, sier Rune Gaarvik, driftssjef i Statens Vegvesen.