16,8 mill. fra Hedmark og Oppland

TV-aksjonen fikk inn mere penger enn i fjor i Hedmark og Oppland. Hedmarkingene samlet inn 8,1 millioner kroner og opplendingene 8,7 millioner kroner. I Oppland betyr dette at hver innbygger ga 46 kroner mens i Hedmark ga hver innbygger snaut 42 kroner. Beste giverkommune i Hedmark var Os mens best i Oppland var Skjåk.