NRK Meny
Normal

110-sentral til besvær

Det er fortsatt ikke enighet om hvor det skal være 110-sentraler i Hedmark og Oppland når det nye nødnettet kommer. DSB ber kommunene få opp farta.

Brannbil

Hvem som skal sende ut brannvesenet i ditt nærområde er fortsatt ikke bestemt.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Det begynner å haste med å ta en avgjørelse. Et nytt, digitalt nødnett skal på plass, og etter 1. desember vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)begynne arbeidet med å implementere det. Om kommunene da er enige eller ikke, det spiller ingen rolle.

Én sentral for innlandet

Direktoratet har sagt at de helst vil at én sentral skal bemanne hele Hedmark og Oppland fylke. Det er bakgrunnen for at det ble nedsatt et arbeidsutvalg, bestående av brannsjefer fra distriktet, som skulle komme med en faglig vurdering av hvor en slik sentral eventuelt burde ligge.

Etter at de tre nåværende 110-sentralene i regionen (Lillehammer, Gjøvik og Elverum) hadde levert inn prospekter, begynte arbeidsutvalget sin vurdering. I mai møttes brannsjefene i innlandet på Honne, hvor arbeidsutvalget ba om tillit til å jobbe videre med Elverums prospekt - for å kvalitetssikre tallene og dobbeltsjekke noen punkter.

– Vil spare på felles sentral

Anders Brusveen

Brannsjef Anders Brusveen holder til på Toten, men vil ha 110-sentralen i Hedmark.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I ettertid har det blitt stilt spørsmålstegn om hvorvidt ting ble gjort riktig på Honne-møtet. Flere brannsjefer i Oppland mener de ikke ble gitt nok informasjon i forkant av møtet, og har nå lansert en egen Opplandsmodell som skisserer én felles sentral for fylket, plassert på Gjøvik. Men ikke alle opplendingene er interessert i å være med på dette.

– Totalt sett vil vi spare mellom 100.000 og 115.000 kroner i året på å ha en felles sentral for Hedmark og Oppland i Elverum, og vi får en like god tjeneste, sier Anders Brusveen, brannsjef i Østre Toten.

Da arbeidsutvalget ble nedsatt var det enighet om at brannsjefene ville høre på deres anbefaling. Brusveen har stor tillit til det arbeidet som er lagt ned.

– Jeg ser ingen grunn til å tvile på arbeidet dette utvalget har gjort. De er habile karer alle sammen, og som fagmann vil jeg være lojal mot det arbeidet kollegene mine har gjort i denne saken.

Er villige til å jobbe mot Elverum

Brannsjef Jan Tore Karlsen på Gjøvik var en av de som tok til motmæle mot Elverumsløsningen. Han mener det er bedre om Opplandskompetansen kan bevares i én sentral for fylket, og ønsker altså å slå sammen dagens sentraler på Lillehammer og Gjøvik. Men hvis flertallet i fylket ønsker en fellesmodell for både Hedmark og Oppland skal ikke Karlsen motsette seg det.

– Hvis flertallet i Oppland ønsker det, er det grunnlag for å si at vi blir med på det vi også, sier han.

Men inntil det er klart hvor alle står, vil Karlsen fortsette å kjempe. Han tror på en Opplandsmodell og har støtte fra flere andre.

– Jeg vet at det er mange brannsjefer i Oppland som er for å ha en sentral i fylket vårt.

Vil koste kommunene dyrt

Hans Kristian Madsen

Hans Kristian Madsen mener én sentral er det beste for innlandet.

Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB sier det nå haster å få på plass en løsning. Det digitale nødnettet skal på plass, og jo flere sentraler jo dyrere vil det bli. Det er dårlige nyheter med tanke på dagens kommuneøkonomi.

– Det er vanskelig å si noe om eksakte beløp, men for kommunene i Hedmark og Oppland så vil flere sentraler bety økte faste utgifter i millionklassen.