100 mill.kr. på bioenergi

Solør Bioenergi Gruppen på Kirkenær skal investere for 100 millioner kroner.

Erik Lynne, styreformann i Solør Bioenergi Gruppen
Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Dermed blir bedriften landets største bioenergianlegg, sier styreformann Erik Lynne (bildet).

Det betyr også at bedrifter som velger å etablere seg på Kirkenær, kan nyte godt av billig energi.

Selskapet blir det første i Norge som skal produsere energi av forurenset trevirke.

- Vi kan bruke gamle elektrisitets-stolper, jernbanesviller, terrassebord osv., sier  Lynne. - Vi tror at dette vil få store ringvirkninger for Kirkenær på lang sikt.

Selger "subsidiert" strøm

Strømproduksjonen blir ca. 230 mill. kwh i året, dvs. tilsvarende forbruket til 12-15 000 eneboliger. Noe selges til Eidsiva Energi, som så selger det videre, men noe selges til sterkt reduserte priser til lokale bedrifter.

Bedriftsledere liker billig energi

Wood Polymer Tecknologi har allerede slått til på dette tilbudet, og går alt etter planen starter de utbyggingen i sluttet av året. Det betyr 25 nye arbeidsplasser til Grue. Bedriften lager miljøvennlig råtebeskyttet trevirke.