100 kommuner vil ha skuterløyper

Interessen for å lage snøskuterløyper i den norske fjellheimen er enorm. Nesten 100 kommuner vil trolig prøve, til tross for at erfaringene i Sverige viser stadig flere konflikter.

Neste uke er det frist for norske kommuner til å melde seg på den nye prøveordningen for snøskuter. Nærmere 100 kommuner vil trolig jobbe for å etablere skuterløyper i Norge neste vinter.

Fristen for å melde seg på den nye prøveordningen med snøskutere går ut i neste uke.

Nesten 100 kommuner er klare til å melde seg på. De vil alle jobbe for å etablere skuterløyper i Norge neste vinter. Og det til tross for at erfaringene fra Sverige er delte.

300.000 skutere i Sverige

– Det er konflikter med blant annet friluftsliv som skigåing og også med næringsvirksomhet som ønsker å drive med reinsdyr. Det er helt enkelt for mange interesser på et sted.

Det sier Per-Olov Wikberg, som er avdelingsleder i Naturvärdsverket (svenske miljømyndigheter).

I Sverige har de hatt en liberal snøskuterpolitikk i flere tiår. Der er snøskuteren en sentral del av friluftslivet. Det selges 10.000 nye skutere hvert år og det er i alt 300.000 skutere registrert i Sverige.

Til sammenligning er det foreløpig bare 73.000 i Norge.

Snøskuter

På snøskutersafari i den svenske fjellheimen.

Foto: Reidar Gregersen

Ikke bare bra, sier svenskene

– Man skal høre på de svenske erfaringene. Snøskuteren har mange positive sider, men også en hel del negative. Som nytt land og ny aktør, for å si det sånn, så må de ta lærdom av Sverige.

Det sier Kent Halvarsson ved Fjällgården Åkersjön. Han har tatt i mot skuterturister i over 20 år.

– Se til at både myndighetene, grunneierne og skuterklubbene gjør dette i samråd med hverandre, sier han.

Se hele TV-reportasjen øverst i saken, med skutersafari i den svenske fjellheimen.