NRK Meny
Normal

Bønder frykter nedlagte bruk hvis mjølkekvota økes

Flere bønder i Hedmark tror gårder blir lagt ned, hvis regjeringas forslag til økte mjølkekvoter blir gjennomført. – De små brukene vil ikke klare å overleve, frykter løten-bonden Bjørn Sætren.

Bjørn Sætren

Bjørn Sætren har maks mjølkekvote, og har ikke tenkt å øke den.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Sjøl med hjelp av en mjølkerobot og datahjerne har ikke bonde Bjørn Sætren i Løten tenkt å øke sin mjølkekvote, slik regjeringa ønsker. For økt kvote betyr flere dyr i fjøset som betyr at mer fôr må i hus.

Ikke nok jord

Sætren har 60 melkekyr, pluss ungdyr og kalver. Han er en av noen hundre i landet med makskvote på 400.000 liter. Men å bygge ut til 1,2 millioner liter, slik regjeringa åpner for, er helt uaktuelt.

– Jeg kan ikke bygge så mye. Jeg har ikke stort nok areal til det, sier Bjørn Sætren.

Sjøl på flate Hedmarken er det ytterst få som har nok areal til nærmere 200 melkekyr. Men regjeringa vil ha større produsenter.

– Vi får antagelig et press på oss om å øke produksjonen, men jeg tror ikke vi får noen bedre økonomi av det. Vi ser i andre land der de har store mjølkeprodusenter at de tjener ikke mer penger, sier Sætren.

SE TV-REPORTASJE:

Hvis regjeringens forslag til økte melkekvoter blir gjennomført, vil mange bruk bli lagt ned. Det tror bøndene i Hedmark. Svært få har mulighet til å bygge opp så store bruk som regjeringen legger opp til.

Reporter Kurt Sivertsen/fotograf Bjørn Opsahl og Geir Olav Slåen

– Drastisk endring

Nord i Hedmark ligger Folldal. Her bor bonde Pål André Husom. Han må leie jord og kjøpe fôr for å ha nok til sine 40 kyr. Han er blant de største i Nord-Østerdal, et område med mange mindre melkebruk, langt unna regjeringas mål.

– Det vil jo bety en drastisk endring, og vi frykter at mye av produsentmiljøet vil rakne rundt oss, sier Husom.

Pål Andrè Husom

Folldalsbonden Pål André Husom har cirka 40 dyr, og må leie jord og kjøpe fôr for å ha nok mat til dyrene. Han tror ikke han klarer å øke mjølkekvoten si.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

I dag er det nesten 10 000 melkeprodusenter. Om noen skal bli større, må noen bort.

– De små brukene klarer ikke å overleve i en sånn situasjon for da vil antagelig mjølkeprisen ikke gå opp. Kanskje vi beholder den mjølkeprisen vi har i dag, men det er ikke levelig på et mindre bruk, sier Løten-bonden Sætren

Dermed kan fjellbygda Folldal bli hardt ramma.

– La oss si at det kanskje blir igjen mellom seks og ti produsenter av de 50 som det er i dag, frykter Husom.

Forslaget til regjeringa er en del av tilbudet de har til bøndene i årets landbruksoppgjør.

– Vil følge med

Regjeringa ønsker å øke matproduksjonen, og mener blant annet at å øke mjølkekvoten da er et viktig element. Om forslaget blir en realitet gjenstår å se.

Mjølkerobot

Mjølkeroboter tar seg av mjølkinga i fjøset.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Forsker Ivar Pettersen sier det er usikkert, og mener det er tiltak som kan føre til sentralisering av produksjon som kan bli vanskeligst i forhandlingene.

– Vi skal være klar over at det er ikke bare partene, men også et storting som kommer til å våke over dette, og være opptatt av at vi fortsetter med landbruk over hele landet i tråd med de premisset som Stortinget har lagt, sier forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomi, Ivar Pettersen.

Ulike synspunkter

Han synes det er vanskelig å svare på om faglagene eller næringsorganisasjonene kommer til å stå veldig hardt på dette. Han tror mye avhenger av hvordan de kommer ut inntektsmessig.

– Så kan det helt klart være forskjellige synspunkter i bondelaget og småbrukerlaget på struktureffektene.

– Flere bønder frykter at økte kvoter kan føre til en sentralisering som tar knekken på distriktsjordbruket. Kan det bli slik?

– Regjeringa har egentlig lovet i Sundvolden-erklæringa at de skal skille klart mellom virkemidler som fremmer produksjon og effektivitet, og virkemidler som skal ta vare på distriktene. Så her er det grunn til å forvente at tiltak som kanskje kan utløse sentralisering, der skal man demme opp for effektene ved også innføre og tydeliggjøre noen tiltak som sikrer bosettingen på gårdene i distriktene, sier Pettersen.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • Mor og far feirer OL-gull

  Det ble gull i laghopp i PyeongChang i dag. Lillehammer gutten Robert Johansson var ankermann på det norske gullaget. Hjemme hos mor Helga og far Gorm Johansson på Vingnes i Lillehammer var det vill jubel.

  Gorm og Helga Johansson
  Foto: ALEXANDER NORDBY / NRK
 • Skyldig i forsettlig drap


  I ankesaken mot mannen som ble dømt for drapet på Egil Tostrup Bråten fra Våler (bildet), har juryen i Borgarting lagmannsrett kjent han skyldig i forsettlig drap og forsøk på grovt ran. Straffeutmålingen blir klar senere.

  Tostrup Bråten, åsted
  Foto: POLITIET/RUNA VICTORIA ENGEN / NRK
 • Lastebilvelt - Dovrebanen er stengt

  Ingen ble skadd da en lastebil veltet i Jernbanegata i Stange litt før klokka 10.00 i formiddag.Bane Nor melder at Dovrebanen er sperret mellom Stange og Tangen etter lastebilvelten. For biltrafikken er det lokal omkøring.