NRK Meny
Normal

- Utbygging vil ødelegge Nedre Otta

25. juni kom meldingen om at NVE tilrår konsesjon for Nedre Otta kraftverk. – Et stort feilsteg, mener Naturvernforbundet.

Nedre Otta.

UTBYGGING: Naturvernforbundet frykter kraftutbyggingen av Nedre Otta.

Foto: Ole Morten Fossli

Utbygging av Nedre Otta vil berøre en elvestrekning på ti kilometer, og vil gi redusert vannføring.

– Dette vil medføre tørrlagte strandsoner, og med det brede og grove elveleiet vil også strekningen fremstå som mer eller mindre tørrlagt, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Ber ministeren om hjelp

Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

FRYKTER UTBYGGING: Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet, ber ministeren om hjelp.

Foto: Privat

Nå vil forbundet møte be olje- og energiminister Tord Lien om å overprøve Norges Vasskraft- og energidirektorat og omgjøre vedtaket om utbygging.

– Redusert vannføring i den breie elva vil gå på bekostning av fisken i elva, som mister gyte- og oppvekstområder, matkilder og vandreområder, sier Håpnes.

Blant Norges mest verneverdige

Naturvernforbundet har kåret elvestrekningen som et av de tolv mest verneverdige vassdrag i Norge. Blant annet er det registrert minst fem arter av lav og sopp langs strekningen som står på rødlista over truete arter.

– Vassdragsnaturen i området er allerede sterkt belasta gjennom en rekke reguleringer og andre store naturinngrep. Nedre Otta bør ikke føres til lista over ofrede elvestrekninger, sier Håpnes.

Naturvernforbundet støtter fylkesmannen i Oppland som har foreslått at de gjenværende urørte delene av Ottaelva og Gudbrandsdalslågen vernes.

Les: Marianne Sæther trakk seg som Sel-ambassadør pga. ja til utbygging.

Les: Friluftsorganisasjoner sa nei i 2009.

Strøm til mange husstander

Det er A/S Eidefoss og Opplandskraft DA som skal bygge Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommune i Oppland. Kraftverket vil gi en årlig produksjon på omlag 300 GWh som tilsvarer et årlig strømforbruk til rundt 15 000 husstander.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • Mor og far feirer OL-gull

  Det ble gull i laghopp i PyeongChang i dag. Lillehammer gutten Robert Johansson var ankermann på det norske gullaget. Hjemme hos mor Helga og far Gorm Johansson på Vingnes i Lillehammer var det vill jubel.

  Gorm og Helga Johansson
  Foto: ALEXANDER NORDBY / NRK
 • Skyldig i forsettlig drap


  I ankesaken mot mannen som ble dømt for drapet på Egil Tostrup Bråten fra Våler (bildet), har juryen i Borgarting lagmannsrett kjent han skyldig i forsettlig drap og forsøk på grovt ran. Straffeutmålingen blir klar senere.

  Tostrup Bråten, åsted
  Foto: POLITIET/RUNA VICTORIA ENGEN / NRK
 • Lastebilvelt - Dovrebanen er stengt

  Ingen ble skadd da en lastebil veltet i Jernbanegata i Stange litt før klokka 10.00 i formiddag.Bane Nor melder at Dovrebanen er sperret mellom Stange og Tangen etter lastebilvelten. For biltrafikken er det lokal omkøring.