- Ustabil røntgen-programvare

Fagpersoner innenfor røntgen i Sykehuset Innlandet advarer mot å innføre ny programvare som ikke har fungert under testing. Styringsgruppa for prosjektet skal møtes i dag, og ta stilling til om de skal utsette eller ikke. Programvaren er ustabil, sier avdelingssjef ved bildediagnostikk på sykehuset i Lillehammer, Frode Totlund.

Frode Totlund
Foto: Dag Kessel / NRK