- Tull å gjeninnføre ulv i Norge

- Husdyr og levende bygder er mye viktigere for utenlandske turister, enn rovdyr og uberørt natur, mener reiseekspert Jens A. Riisnæs.

 

Reiseekspert Jens A. Riisnæs mener at det er tull å gjeninnføre ulv i Norge.
Foto: SCANPIX

- Norge bør kvitte seg med rovdyrene,  mener reiseeksperten Jens A. Riisnæs, som blant annet er kjent fra en rekke NRK-programmer. Riisnæs hewvder at særlig de små gardene rundt omkring i landet vårt er gull verdt for reiselivsnæringa, mens særlig ulven er et stort problem.

Ikke tvil om hva som bør bevares

Knapt noen nordmann har reist så mye rundt omkring i verden som Jens A Riisnæs. Reise-guruen er også kjent fra utallige programmer i NRK. Han er ikke i tvil om hva som er truet og som derfor må bevares i Norge.

- Det viktigste er å bevare kulturlandskapet. Kulturlandskapet er basert på primærnæringa, og særlig de små gardene.

- Ulven ikke utryddigstrua

Risnæs reagerer derfor kraftig på at at mange bønder tvinges til å slutte med husdyr på grunn av den voksende ulvestammen:

- Den sibirske ulvestammen opererer i verdens største villmark. Den er like lite utryddingstrua som vågehvalen og dermed er det bare tull å si at man på biologisk grunnlag bør gjenninnføre ulven i Norge etter at våre forfedre har brukt tusenvis av år på å utrydde den, sier Jens A. Riisnæs. Han mener at norske myndigheter er på ville veier i rovdyrpolitikken.

- De har ikke tatt hensyn til de kulturhist forutsetningene for hva vi er. Vi er resultat av en 6000 år lang kamp for å skaffe mat. Dette har igjen skapt et kulturlandskap som er det turistene kommer for å se. Turistene kommer ikke for å se den uberørte naturen, de kommer for å se den berørte naturen, hevder Riisnæs.

Magien ligger i spor etter mennesker

- Det er de menneskelige, kulturmessige spor fra utallige slektsledd som gir magien for turistene, mener reiseeksperten - og fyrer av følgende salve mot sine meningsmotstandere:

- Det er helt misforstått at ulven trekker turister til landet. Det er en reakasjonær, a-historisk sektortenkning som zoologer og biologer har kommet med og som har fått gjennomslag på grunn av deres kraft i forhold til mediene.