NRK Meny
Normal

- Skal ha skrevet ut feil fakturaer for 13 millioner kroner

Ekteparet fra Hedmarken som er deleier eventselskapet Sponsorlink er tiltalt for bevisst å ha skrevet ut uriktige fakturaer for 13 millioner kroner. Slik at kundene fikk skattemessige fordeler.

Hamar tinghus

Det er satt av 15 dager til saken i Hedmarken tingrett.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Ifølge tiltalene dreier det seg om 270 fakturaer for til sammen 13 millioner kroner til totalt 98 kunder. Fakturaene skal ha blitt skrevet ut i tidsrommet fra januar 2004 til april 2008, ifølge tiltalene.

Firmaet har sjøl ikke hatt noen økonomisk vinning, men det har gitt dem en goodwill blant kundene, mener påtalemyndigheten.

– De har ikke fått noen direkte skattegevinst på dette, men det har nok gitt dem en positiv omtale innen sin bransje. Goodwill i den form at kunden kommer tilbake, og at det vil spre seg at de er samarbeidsvillige og hører på kundens ønsker. Man skal ikke undervurdere betydningen av det, sier aktor i saken, politiadvokat Richard Røed.

De to tiltalte nekter for at de bevisst har fylt ut fakturene uriktig. De mener heller ikke at de har hatt noen fordeler ved dette.

– Medvirket til skatteunndragelse

Selskapet ekteparet er deleiere i har arrangert reiser til forskjellige idrettsarrangementer for blant annet næringslivet.

Ifølge tiltalene har de to skrevet uriktige opplysninger i fakturaene, og på denne måten medvirket til skatteunndragelse. Det skal ha skjedd ved at firmaet har utstedt en regning for en ytelse de ikke har levert.

– For eksempel har de sendt en regning til et firma der det står at de har sendt dem på kurs, og da er det slik at kurs ofte gir fradragsrett i ligningen til selskapet. Men hvis det er slik at de ikke egentlig har vært på et kurs, men har vært på et idrettsarrangement, så har de ikke rett på fradrag for den turen. Skriver de da at de er på kurs, så får de et fradrag som er uriktig, sier Røed.

– Bevisst handling

Påtalemyndigheten mener også at de som mottok fakturaene visste at fakturaene var skrevet ut feil, og ville gi dem skattemessige fordeler.

– De har vært i dialog med de tiltalte for å få den teksten de ville. Det tyder på at det er gjort forsettlig, og gjort med vinnings hensikt.

Noen av firmaene som har mottatt regningene og har benyttet seg av skatteunndragelse på feil grunnlag, har fått en reaksjon fra Skatteetaten.

Politiadvokat vil ikke si noe hvilke firmaer det er snakk om utenom at mange av selskapene er meget store og meget kjente. Andre er forholdsvis små og ukjente.

– Også meget kjente prominente lokale enkeltpersoner er omhandlet, ifølge Røed.

Påtalemyndigheten mener dermed at de tiltalte har medvirket til at de andre selskapene som har reist på tur, har fått skattemessige fordeler de ikke skulle ha, og at dette er en bevisst handling.

– I lys av at det har pågått i så stort omfang over så lang tid, så mener man at det er bevisste valg og strategier som er gjort i dette selskapet.

Oppdaget etter bokettersyn

Ekteparet må trolig regne med lang fengselsstraff, hvis de blir dømt.

– Vi anser denne saken som veldig stor og veldig alvorlig. Tapt skatt for Staten over disse årene er betydelige millioner kroner. Det har også vært liten oppdagelsesrisiko, sier Røed.

Saken ble oppdaget etter at Skatteetaten gjorde et bokettersyn hos firmaet for en tid tilbake.

– Det har vært en god og grundig jobb av Skatteetaten for å avsløre dette.

Rettssaken starter 24. mars i Hedmarken tingrett, og det er satt av 15 dager til saken.