- Skjelett var halshugget trebarnsmor

– Skjelettet som ble funnet i Åsnes tilhører barnemordersken Anna Østmo, sier forfatter bak boka «Ondskap», Torgrim Sørnes.

Skjelettet ble gravd opp i forbindelse med bygging av en gang– og sykkelvei, og skal altså stamme fra Anna Østmo som ble halshugget på dette stedet på 1700- tallet.

Det er VGnett som i dag forteller historien bak det mystiske skjelettfunnet på Flisa mandag.

– Beinrestene som ble funnet er rundt 200 år gamle, og stammer fra en kvinne i 30-årene, som var rundt 165 centimeter høy. Ut fra historisk informasjon, vet vi med ganske stor grad av sikkerhet hvem hun var, sier professor i anatomi, Per Holck til VG Nett.

Fødte barn utenfor ekteskapet

Forfatter Torgrim Sørnes som har skrevet boka «Ondskap» som handler om alle de henrettede i Norge mellom 1815 og 1876. Han skriver nå en bok om tidligere henrettelser, som heter «Ensomhet». Han er ganske sikker på hvem denne kvinnen er.

– Utifra det vi vet om hvem som ble henrettet i dette området for 200 år siden, så var det bare en som var kvinne, og det er Anna Østmo. Hun het egentlig Henriksdotter, men tok navnet til gården Østmo da hun kom dit for å arbeide i 1774 fra Linkjøping, forteller Sørnes til NRK.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Skjelettfunnet i Åsnes

Skjelettet som ble funnet skal være en mor som drepte flere av sine barn.

Foto: Rettsmedisinsk Institutt

To år etter at hun kom til Hedmark fikk hun en sønn som var født utenfor ekteskapet, men barnefaren tok på seg ansvaret og hun slapp straff. Men åtte år senere ble hun gravid utenfor ekteskapet igjen.

– Hun var nok veldig fortvilet over å være gravid igjen og mange spurte om hun var gravid, men hun nektet.

Denne gangen holdt hun graviditeten hemmelig og fødte barnet i skjul. Fire dager senere ble det døde barnet funnet.

Dømt til døden

Da Anna Østmo ble stilt for retten, tilsto hun at hun også hadde fått et barn utenfor ekteskap før hun flyktet fra Sverige, ifølge Sørnes. I fortvilelse hadde hun tatt livet av barnet og skjult det i kirkegårdsmuren.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Fant lik under anleggsarbeid på Flisa

Liket lå rett ved siden av veien og ble funnet halvannen meter under bakken.

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Retten dømte henne til døden for «fødsel i dulgsmål», en gammel straffeparagraf for kvinner som fødte i skjul med det resultat at barnet døde. Hun ble halshugd og gravlagt ved retterstedet.

– Praksisen var slik at barnemordere ble halshugd. Kroppen ble gravlagd, mens hodet ble satt på en staur. Her skulle det henge til det ramlet ned av seg selv og det kunne ta flere år, sier Sørnes til NRK.

Blir gravlagt på kirkegård

Nå får Anna Østmo oppfylt sitt siste ønske og blir gravlagt på kirkegården. Det gleder forfatteren, som var på Rettsmedisinsk institutt og så skjelettet hennes.

– Det var tankevekkende og selsomt. Hun var så liten og spe, tynne knokler. Da jeg så henne tenkte jeg at dette er feil. Dette er en fjortis, det kan ikke være henne. Men undersøkelser viser at hun var cirka 30 år da hun døde. da jeg så på disse spinkle knoklene så tenkte jeg at hun kunne kanskje ha fortjent en bedre skjebne.

Ifølge VGnett så har politiet i Hedmark blitt informert om identiteten til skjeletten. Politiet vil legge kroppen hennes i en kiste og senke den på kirkegården.