NRK Meny
Normal

- Skill ut sykehusene i Oppland!

Sykehusene i Oppland må skilles ut fra Sykehuset Innlandet. Det mener Stortingspolitikerne i Oppland.

Pasientrom ved sjukehus
Foto: Bjørn Opsahl / NRK

De vil at Oppland skal bli en egen driftsenhet, og vil nå legge press på helseministeren for å få til en slik løsning.

- Feilslått helsepolitikk

Høyres Ole Mic Thommesen mener at de økonomiske problemene i helseforetakene viser at helsepolitikken har vært feilslått, og at politikerne bør drøfte om ikke sjukehusene i Oppland bør skilles ut som en egen driftsenhet.

Organiseringa av sjukehuset Innlandet bør vurderes på nytt mener Thommesen.

-  Nå må vi for alvor drøfte om sjukehusene i Oppland bør skilles ut. Det gamle Oppland Sentralsykehus hadde jo landets beste økonomistyring og veldig gode tall når det gjaldt pasientbehandling. Det er påfallende hvor mye dårligere dette ser ut til å ha blitt etter den nye organiseringen, sier Thommesen.

- Går ut over pasientene

Og Thommesen er ikke alene. I følge Arbeiderpartiets Tore Hagebakken står en samlet Opplandsbenk på Stortinget bak ønsket om å skille ut sjukehusene i Oppland som en egen driftsenhet under Helse Øst.

Inger Enger fra Senterpartiet sier til NRK at sjukehusene i Oppland har gått fra å være veldrevne sjukehus hvor det var lett å få tak i dyktige fagfolk til å bli dårligere på alle områder, og at dette til sjuende og sist går ut over pasientene.

- Vi kan ikke se på med åpne øyne at tilbudet blir redusert og fagfolka forsvinner, sier Enger som presiserer at dette er noe hele Opplandsbenken står bak.