- Særbehandling av Nybergsund Fotball

NHO-direktør Christl Kvam har aldri hørt at bedrifter har sluppet å betale arbeidsgiveravgift på grunn av økonomiske problemer.

Christl Kvam, NHOdirektør i Innlandet

NHO-direktør i Innlandet, Christl Kvam, mener Skatt Øst har særbehandlet Nybergsund Fotball.

Foto: Jorun Vang / NRK

– Det er svært overraskende at Nybergsund Fotball har fått ettergitt 750.000 kroner i skyldig avgift til staten, sier NHO-direktøren i Innlandet.

Nybergsund/Trysil har fått ettergitt 750 000 kroner de skyldte skatteetaten. Tidligere har både Kongsvinger og HamKam fått hjelp av kommuner og banker og næringsliv, fordi de ikke har greid å holde orden på økonomien sin.

Nå har altså Staten reddet Nybergsund Fotball fra konkurs.

– Skatt Øst har ikke særbehandlet fotballklubben. Vi i hadde tapt mer på en konkurs.

Det sier avdelingsdirektør Odd Woxholt i innkrevingsavdelingen i Skatt Øst.

Nybergsund

Nybergsund Fotball reddet av Staten.

Foto: Solum / Scanpix

– Har aldri hørt maken


– Det er svært overraskende at fotballklubben Nybergsund slipper å betale 750.000 kroner i skyldig avgift til staten.

Det sier NHO-direktøren i Innlandet, Christl Kvam, etter at Skatt Øst har gått med på en frivillig gjeldsordning med Nybergsund.

Kvam har ikke hørt om andre bedrifter som har sluppet å betale arbeidsgiveravgift på grunn av økonomiske problemer.

– Kan gi galt signal

– Det et er lovpålagt at bedriftene skal sette av penger til skatt og arbeidsgiveravgift. Så jeg må si jeg er overrasket, og håper de har en god begrunnelse, sier Christl Kvam.

Kvam er opptatt av at bedriftene har økonomisk disiplin, og håper Skatt Øst med sitt vedtak ikke ønsker å sende signaler om at dette er noe andre bedrifter også kan håpe på å få ettergitt.

– Vi ønsker ikke å gi noe signal om at man slipper unna arbeidsgiveravgift. Det klare utgangspunktet for alle skatter og avgifter er at de skal betales til fastsatt tid, sier Woxholt.

Dekningsloven

Når det gjelder tilfeller hvor skatteytere og avgiftspliktige søker om lemping, skal det følges et eget regelverk. Når det gjelder Nybergsund, har skatteetaten fulgt bestemmelsene i Dekningsloven og reglene i en lempingsmelding fra Skattedirektoratet. Disse bestemmelsene sier hvor lempelige de kan være.

– Nybergsund-saken er vurdert opp mot andre, tilsvarende saker. Her har vi bred praksis å støtte oss på. Det vurderes blant annet opp mot andre innkrevingstiltak; altså hvilke andre måter vi har å drive inn tilsvarende beløp på, som det de tilbyr som en frivillig gjeldsordning. Ut fra de fakta vi kjenner, ville vi tapt mer på en konkurs, sier Woxholt som blankt avviser at de har særbehandlet Nybergsund Fotball.

- Har lent seg på næringslivet

Knut Nesbø er fotballekspert i NRK. Han mener pengerot i idretten blir lettere godtatt enn pengerot i næringslivet.

Knut Nesbø

NRKs fotballekspert Knut Nesbø mener fotballklubbene har lent seg tilbake og ikke har tatt økonomien alvorlig nok.

Foto: NRK

– Hvorfor er det så vanskelig for fotballklubber å holde orden på økonomien?

– Helt siden det ble innført profesjonell fotball i Norge på 90-tallet, har vi sett en lønnsspiral der klubbene har konkurrert om de beste spillerne. Inntektene har også økt, men de siste åra har de stagnert mens utgiftene har vært de samme, eller har økt. Da går det går rett og slett galt. Fotballklubbene har lent seg tilbake. Et lokalt næringsliv har sett mellom fingrene på at det går litt over styr. I tillegg har de hatt privatpersoner og investorer som har hjulpet alle klubbene over kneika. Uten Kjell Inge Røkke hadde trolig min gamle klubb Molde vært i samme situasjon som Nybergsund i dag.