NRK Meny
Normal

- Rovdyrjakta er stygg!

Naturvernforbundet reagerer sterkt på antallet rovdyr som er blitt skutt hittil i år. – Det skytes mange flere dyr enn Stortinget har vedtatt, mener fagleder i forbundet, Arnodd Håpnes.

Ulvetispe skutt i Vågå 15. mai

Denne ulvetispa ble skutt i Vågå 15. mai.

Foto: Statens naturoppsyn

9 ulver døde i år

Torsdag ble en ulvetispe skutt av et jaktlag i Vågå i Oppland. Det betyr at til sammen ni norske ulver er felt eller drept i ulykker til nå i år. Det er det høyeste antallet ulver som er registrerte døde her i landet siden 2001, da 11 ulver var registrert døde innen 15. mai.

Arnodd Håpnes, fagleder Naturvernforbundet

- Rovdyrjakta er stygg, mener Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Foto: Jo Straube

– Norsk rovdyrforvaltning blir bare styggere og styggere, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. Det skytes mer rovdyr enn noen gang, til tross for at Stortinget har vedtatt at vi skal ha mer rovdyr enn det som finnes i dag.

- Gravde seg inn og skjøt ungene

Stortinget har vedtatt hvor mange rovdyr vi skal ha i Norge. Dette er mål som holder rovdyrbestandene i Norge på et eksistensminimum. Ulv og jerv er definert som henholdsvis kritisk truet og sterkt truet på Norsk rødliste over truede arter.

– Det er også den sterkt truete bjørnen, sier Håpnes. Gaupa er definert som sårbar på rødlista.

Miljømyndighetene tillater kvotejakt, lisensfelling, skadefelling og ekstraordinære tiltak.

– I praksis kan rovdyra nå drepes året rundt, selv i yngletida skytes jervetisper med nyfødte unger i hiet sitt.

Håpnes viser til et skrekkeksempel som skjedde i Langsua i Sør-Fron. Ifølge avisa Valdres 6. mai i år, ble 60 meter av hiet gravd opp, før tispa gravde seg ut et annet sted for så å bli skutt.

– De nyfødte valpene ble drept etterpå, sier Håpnes.

Les også:

Ni ulver drept i år

Store rovdyrtap i 2013

Jakt for å forhindre rovdyrskader

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lund (H), innrømmer at det er skutt mange rovdyr nå.

- Vi har tillatt felling nå for å forebygge rovdyrskader før beitesesongen starter, sier Lund.

Lund sier de har gitt beskjed om at det skal være lavere terskel for å starte jakt på rovdyr som de frykter skal gjøre skade på beitedyr.

– Dette gjelder særlig i Oppland, der det var store rovdyrskader i fjor, sier Lund.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang