NRK Meny
Normal

Mener Øygard er hengt ut som pedofil på sosiale medier - vil ha mildere straff

Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener Rune Øygard bør få en mildere straff, blant annet fordi hun mener han er hengt ut som pedofil på sosiale medier.

Rune Øygard

Høyesterett skal nå ta stilling til om dommen på et år og tre måneder på Rune Øygard blir stående.

Torsdag skal Høyesterett behandle saken mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard som i tingretten og lagmannsretten ble dømt for gjentatte seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente.

Kun straff

Det er kun straffeutmålingen Høyesterett skal ta stilling til. Øygards anke på skyldspørsmålet ble avvist. Dermed blir dommen om at han har gjort seg skyldig i gjentatte overgrep mot en mindreårig jente stående.

Rune Øygard ble i lagmannsretten dømt til fengsel i ett år og tre måneder og til å betale jenta en oppreisning på 120.000 kroner. Det var en mildere straff enn han fikk i tingretten, der han ble dømt til fengsel i fire år.

Den store forskjellen var at Øygard i tingretten ble frikjent for overgrep mot jenta før hun var fylt 14 år, det vil si da hun var 13 år.

Både Øygard og aktor Tormod Klundseter anket dommen.

Klundseter ba i tingretten om at Øygard skulle fengsles i to og et halvt år.

Klundseter vil ikke kommentere hva han vil prosedere på i Høyesterett.

– Øygard hengt ut som pedofil

Forsvarer Mette Yvonne Larsen har varslet at hun i Høyesterett kommer til å prosedere på at Øygard bør få en midlere straff blant annet på grunn av den massive mediedekninga saken har hatt.

Mette Yvonne Larsen

Forsvarer Mette Yvonne Larsen vil prosedere på at den massive mediedekninga bør gi mildere straff.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Det er ikke bare den ekstremt omfattende mediedekninga. Det er også vinklinga hvor Rune Øygard har blitt hengt ut som pedofil både i avisartikler og ikke minst på sosiale medier, sier Larsen.

Larsen mener at lagmannsretten kom fram til et riktigere straffenivå enn det aktor ba om, og i tillegg til mediedekninga, vil hun argumentere for en lavere straff ut ifra følgende:

  • Øygards helsetilstand som ikke er bra. Dette vil hun foreløpig ikke si noe mer om.
  • Straffenivået ligger riktig i forhold til det politikerne har bedt om i denne typen saker.

– Har skylda sjøl

Den fornærmede jentas bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal er hoderystende til at mediebelastningen skal være formildende.

– Han er sjøl årsak til at det ble en såpass stor mediebelastning med måten han angrep saken på i starten, sier Braathen Hjortdal.

Hun vil ikke ha noen formening om hva Øygards helsetilstand skal ha å si for straffeutmålingen.

– Den kjenner jeg ikke, så det får være opp til retten og avgjøre, sier hun.

Hun sier at jenta ser fram til det hun håper kan være en sluttstrek for denne saken.

– Så kan hun leve et så normalt liv som mulig etter den belastninga hun har vært igjennom, sier Braathen Hjortdal.

To til tre uker

I Høyesterett er det ingen som skal vitne. Det er kun forsvarer og aktor som prosederer, og eventuelt svarer på spørsmål fra Høyesterettsdommerne.

Det er ventet at Høyesterett vil bruke to til tre uker på å behandle saken.

– Jenta er lettet over at Høyesterett ikke vil behandle Øygard-saken

Høyesterett vil ikke vil behandle Øygard-saken