NRK Meny
Normal

Anbefaler å vurdere straffeansvar for HRB-topper

Den nylig offentliggjorte rapporten om underslagene i Hadeland og Ringerike Bredbånd blir selskapets eiere bedt om å vurdere erstatningsansvar for tiligere styreleder, tidligere daglig leder og revisor.

Hadeland og Ringerike Bredbånd

OFFENTLIG: I dag ble granskingsrapporten offentliggjort etter flere måneders press.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Konsulentrapporten kommer ikke med noen klar konklusjon om eierne bør legge frem et eventuelt erstatningsansvar, men skriver at de tre har opptrådt svært kritikkverdig, og at det bør vurderes om det er grunnlag for dette.

Kritikk mot hemmelighold

29. august ble den tidligere økonomisjefen i selskapet dømt til fire og seks måneders fengsel for å ha underslått 20,9 millioner kroner fra Hadeland Energi og Hadeland og Ringerike Bredbånd.

Under hele denne prosessen er det kommet svært hard kritikk mot sentrale personer i selskapene for at dette kunne pågå i flere år uten at det ble oppdaget.

Taushet fra HRB-topper

Kai Glemmestad

TAUS: Styreleder Kai Glemmestad vil ikke kommentere rapporten.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

Flere av disse nøkkelpersonene velger i dag å ikke svare på spørsmål om detaljer fra rapporten, som altså ble offentlig kjent for første gang i dag.

Nåværende HRB-styreleder Kai Glemmestad vil ikke kommentere. Det samme gjelder revisor Ragnar Nesdal, som sier at han som revisor har en "lovpålagt taushetsplikt om klientforhold".

Tidligere daglig leder John Ottesen sier at han heller ikke vil uttale seg. Han sluttet på dagen 11. juni etter at rapporten ble lagt fram for selskapet (men altså ikke offentliggjort for allmennheten).

Helt siden da har det vært hard kritikk fra flere hold for at selskapet ikke har villet offentliggjøre rapporten. Til slutt endte det altså i dag med at kontrollutvalget i Lunner la den fram.

– Offentliggjøring er skadelig

Den største eieren, Hadeland Energi, holder fortsatt fast på at offentliggjøring er skadelig for selskapet.

– Dette er klart skadelig i forhold til prosessen vi er i gang med, men jeg registrerer at kontrollutvalget er uenig med meg i dette, sier styreleder Lars Velsand i Hadeland Energi.

– På hvilken måte er det skadelig?

– Det er vurderinger der som er interessante i forhold til mulige prosesser videre, uten at jeg vil gå nærmere inn på det.

Grundig rapport

Det er advokatfirmaet PwC (PricewaterhouseCoopers) som har laget den 32 siders lange rapporten. Det er en del sladding i den offentliggjorte rapporten, hovedsakelig av navnet på den domfelte tidligere økonomisjefen. Det er også sladdet en del punkter i regnskapsoversikter.

PwC mener det er svært kritikkverdig at domfelte hadde tilgang til nettbanken alene og hadde full kontroll med hele prosessen som gjorde det mulig med gigantunderslaget.

"Det bør uten unødig opphold etableres krav om dual kontroll ved utbetalinger i nettbanken, og instruks om at kontrollrutinen skal etterleves i praksis", skriver PwC.