NRK Meny

- Ledende spørsmål i undersøkelse

Legeforeningen i Oppland mener Sykehuset Innlandet ikke burde foretatt spørreundersøkelsen om sykehus i Innlandet. Undersøkelsen viste at 70 prosent er mer opptatt av kvalitet enn hvor sykehuset ligger. - Spørsmålet er ledende, og resultatet blir slik Sykehuset Innlandet vil ha det, sier leder i Legeforeningen i Oppland, Inger Krag Nyhus.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Bil av veien på fv.51

    Bil har kjørt av veien på fv.51 Golsfjellet, på Opplandsiden av fylkesgrensen. Nødetater er på vei.

  • Flere politistillinger i Innlandet

    Innlandet politidistrikt har fått 41 nye stillinger for 2017. 20 av dem øremerkes etterforskning og forebygging, blant annet ved å følge opp nærpolitireformen og straffesaker bedre. 14 av stillingene skal gå til de tre geografiske driftsenhetene.

  • Vedtok Mjøssykehus

    Styret i Sykehuset Innlandet vedtok enstemmig at de vil ha et storsykehus ved Mjøsbrua. Advarslene mot å bygge en ny stor, offentlig arbeidsplass utenfor de største byene i regionen, ble ikke hørt av styret i Sykehuset Innlandet.