NRK Meny
Normal

- Kvinnefiendtlig å legge ned fødeavdelinger

Nyheten om at fødeavdelingene i Elverum, Kongsvinger og Gjøvik kan bli lagt ned for at Sykehuset Innlandet skal spare penger, blir ikke tatt godt imot.

Åse Bjerke Lilleåsen

Åse Bjerke Lilleåsen, Sp, liker ikke signalene fra ledelsen i Sykehuset Innlandet

Foto: Privat

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree må finne sparetiltak

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ledelsen i Sykehuset Innlandet fortalte i dag om sine mulige forslag til innsparinger for å klare budsjettkuttene frem mot 2016.

Sykehuset Innlandet må kutte budsjettene med 350 millioner kroner innen 2016, og fødeavdelingene på sjukehusene i Elverum, Gjøvik og Kongsvinger står i fare for å forsvinne.

Sykehusdirektør Morten Lang Ree sier målsettingen er å få etablert en kvinneklinikk i Innlandet. Sykehusledelsen vurderer å legge kvinneklinikken til Lillehammer, og Lang- Ree sier det i så fall kan få konsekvenser for fødetilbudet andre steder.

– Ingenting er avgjort, men på grunn av innsparinger og kostnader med å bygge en klinikk kan det bli aktuelt å legge ned fødeavdelingen i Gjøvik og i Elverum.

- Kvinnefiendtlig

Leder i Kvinnepolitisk Utvalg i Hedmark Senterparti, Åse Bjerke Lilleåsen, er opprørt over forslaget.

– Dette er kvinnefiendtlig. At fødende kvinner skal reise timevis i bil i et av de mest sårbare øyeblikk, da nytt liv skal settes til verden, er hårreisende, sier Lilleåsen.

Når det gjelder Kongsvinger ser ledelsen for seg å legge ned fødeavdelingen der, og erstatte den med en fødestue, slik som på Tynset.

Lang-Ree presiserer at dette kun er forslag og ett av flere mulige innsparingstiltak, og at forslagene må utredes nøye før det blir tatt en beslutning.

– Jeg regner med at dette vil skape reaksjoner, men jeg håper det er forståelse for at vi må finne tiltak som gjør at vi holder oss innenfor de budsjettrammene vi har, sier han.

Åse Bjerke Lilleåsen i Sps kvinneutvalg mener en fødestue er ikke et godt nok tilbud, og mener forslaget fra sykehusledelsen skaper utrygghet hos fødende.

Sykehuset Innlandet vil også se på hva de vil koste å etablere to kvinneklinikker i Innlandet, som skal ta seg av fødende i de to fylkene.

– Krevende

Ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg

Ordfører Bjørn Iddberg forstår at sykehusledelsen

Foto: NRK

Fødeavdelingen ved sjukehuset i Gjøvik ble vedtatt nedlagt i 2003, men vedtaket ble omgjort etter store protester fra innbyggerne.

Ordfører Bjørn Iddberg forstår at sykehusledelsen må prioritere innenfor de økonomiske rammene de har, men han tror ikke diskusjonen rundt hvilke sjukehus som skal få beholde hvilke funksjoner blir lett.

– Det blir både krevende og vanskelig. For å unngå kamp er det viktig at sykehusledelsen finner en funksjonsfordeling der alle må gi og ta, sier Iddberg.

– Gladnyhet for kvinnene

Overlege ved gynekologisk avdeling på sykehuset på Lillehammer, Jakob Nakling, er glad for at sykehusledelsen vurderer Lillehammer som stedet for en kvinneklinikk.

– Å få en kvinneklinikk til Lillehammer er noe vi har jobbet for i mange år. Dette er en gladnyhet, ikke minst for kvinner i Hedmark og Oppland som har manglet et tilbud på øverste nivå i forhold til fødselshjelp, sier Nakling.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

 • Kritisk til felles barnevern

  Store deler av kommunestyret i Nordre Land er kritiske til en sammenslåing av barnevernstjenesten i Land-kommunene og Gjøvik. Flere politikere argumenterte på kommunestyremøte tirsdag kveld for at nærheten til brukerne kan forsvinne ved en felles tjeneste.

  Kommunestyremøte i Nordre Land
  Foto: Line Fosser Vogt / NRK
 • Trafikkproblemer i Hunndalen

  I rundkjøringa mellom Fagernesveien og Raufossveien i Hunndalen, vest for Gjøvik, har det vært et trafikkuhell. I tillegg har et vogntog fått motorstopp. Dermed er det en del trafikale problemer i området, melder politiet. Bilberger er på veg.

 • Overvåkingskameraer tillatt

  Ringsaker Almenning har fått medhold fra Datatilsynet i at det er lov til å ha overvåkingskameraer i inn- og utkjøring i Natrudstilen, skriver Ringsaker Blad. Begrunnelsen er hærverk på bomkasser og å forebygge innbrudd i hus og hytter.